Edward Seymour (urodzony około 1506 roku, ścięty w Grande Londres, Londres 22 stycznia 1552 roku) herb

Syn Sir John Seymour i Margaret Wentworth, córki Sir Henryka Wentworth.

I książę Somerset od 1547 roku, I hrabia Hertford od 1537 roku, I wicehrabia Beauchamp od 1536 roku. Członek Tajnej Rady, Lord Skarbnik Anglii, Lord Marszałek Anglii, Lord Protector i regent Anglii od 1 lutego 1547 roku do 13 października 1549 roku.

Około 1527 roku poślubił Katarzynę Fillol (Filliol) (urodzona około 1507 roku, zmarła w 1534 roku), córkę Sir Williama Fillol'a. 9 marca 1534 roku poślubił Annę Stanhope (urodzona około 1515 roku, zmarła 16 kwietnia 1587 roku), córkę Sir Edwarda Stanhope i Elizabeth Bourchier, córki Sir Fulke Bourchier, II barona FitzWarine.

Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu ponieważ Katarzyna została posądzona o romans z ojcem Edwarda, Johnem Seymourem. Po jej śmierci, w 1534 roku poślubił Annę Stanhope, córkę Sir Edwarda Stanhope i Elizabeth Bourchier, z którą miał dziesięcioro dzieci.

Dzieci z pierwszego małżeństwa:

Johann Seymour,

Edward Seymour.

Dzieci z drugiego małżeństwa:

John Seymour, żona - Dyzarego Porter,

Edward Seymour, I hrabia de Hertford, mąż - Catherine Grey, Frances Howard,

Lord Henry Seymour, mąż - Jane Percy,

Lady Anne Seymour, żona - John Dudley, II conde de Warwick, Sir Edward Unton,

Mary Seymour, żona - Andrew Rogers, Sir Henry Peyston,

Elizabeth Seymour, żona - Sir Richard Knightley.

Był najstarszym bratem Jane Seymour trzeciej żony Henryka VIII Tudora i wujem Edwarda VI Tudora.

Po śmierci Henryka VIII Tudora w 1547 roku, na tron wstąpił jego dziewięcioletni syn Edward VI Tudor. Zgodnie z wolą Henryka VIII do ukończenia przez niego osiemnastego roku życia władzę w Anglii miała sprawować Rada Regencyjna która składała się z szesnastu członków. Jednak decyzją rady władza spoczęła w rękach Edwarda Seymoura który przyjął tytuł Lorda Protektora Królestwa i Opiekuna Osoby Króla. Głównym celem po przejęciu władzy w państwie przez księcia Somerset był podbój Szkocji. W 1547 roku udało mu się zająć część obszarów Szkocji, ale dzięki zaręczynom królowej Szkocji Marii I Stuart z delfinem Francji Franciszkiem został zawarty sojusz szkocko - francuski. 8 sierpnia 1549 roku król francuski Henryk II wypowiedział Anglii wojnę. To sprawiło, że Edward Seymour całkowicie stracił poparcie Rady Regencyjnej i w październiku 1549 r. został aresztowany przez Johna Dydley'a hrabiego Werwick i osadzony w Tower of London. W grudniu 1551 r. został wytoczony Edwardowi proces o zdradę stanu, zakończony wyrokiem skazującym. Egzekucja odbyła się 22 stycznia 1552 roku.


Żródła:

Edward Seymour (1. książę Somerset) w "WikipediA"


Edward Seymour w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk