Edyta (Ealdgyth) N. (urodzona około 992 roku, zmarła na Węgrzech, po 30 listopada 1016 roku)

Może córka Uthreda, hrabiego de Northumbrii (Uhtreda de Bamburgh, Uchtreda el Calvo) i Elgivy (Alfgify), córki Ethelreda II "Bezradnego, Nierozważnego, Gnuśnego", króla Anglii.

Żona Sigeferth (Sigefrith) (zmarł w 1015 roku), dworzanina króla Edmunda II. W Malmesbury, w Wiltshire, w sierpniu 1015 roku poślubiła Edmunda II "Żelazonobokiego" Cerdicingas (urodzony około 988 lub 990 roku, zamordowany w Oksfordzie, Londynie lub Glastonbury, 30 listopada 1016 roku), króla Anglii.

Jej pierwszy mąż, Sigeferth, oskarżony o spiskowanie z księcia Edmunda i zabity na rozkaz króla Ethelreda II w 1015 roku, a żona została uwięziona i osadzona w klasztorze. Nastepnie zostaje wyciągnięta z klasztoru przez księcia Edmunda, który w tym czasie był w bezpośredniej opozycji do swojego ojca, żeni się z nią w Malmesbury, Wiltshire, w sierpniu 1015 roku. Ze zwiazku urodziło się dwoje dzieci, z których najstarszy był książe Edward "Wygnaniec".

Jej drugi mąż, Edmund II zmarł w 1016 roku, a tron przychodzi na Kanuta "Wielkiego". Edyta umiera na Węgrzech, dokąd wyjechał, być może w 1017 roku.

Ze związku z Edmundem II miała dwoje dzieci:

Edward "Wygnaniec" (urodzony w 1016 roku, zmarł 19 kwietnia 1057 roku), po nim potomstwo,

Edmund "Wygnaniec" ( urodzony między 1015 a 1017rokiem, zmarł możliwe że w 1046 roku, z pewnością przed 1054 rokiem), zmarł bezpotomnie.


Żródła:

Ealdgyth w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ALDGYTH, w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ealdgyth (Aldgitha) tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"II. ARPADOWIE NA WĘGRZECH (X-XIV W.)" - autor: Przemysław Jaworski