Elfleda [Cerdicingas?] z Wiltshire (urodzona zapewne około między 880 a 885 rokiem, zmarła w 920 roku) herb

Córka Ethelhelma [Cerdicingas?], earla Wiltshire, arcybiskupa Canterbury, być może syna Ethelreda I Cerdicingas, króla Wessex i N.N.

Około 901 lub 902 roku lub nieco wcześniej poślubiła Edwarda I "Satrszego" Cerdicingas (urodzony w Wessex około 871 lub 872 roku, zmarł w Farndon-on-Dee, w Chester, 17 lipca 924 roku), króla Wessexu i Anglii.

Elfleda była córką ealdormana Eathelhelma z Wiltshire, który zmarł w 897 roku. Genealog David H. Kelley i historyk Pauline Stafford zidentyfikowali go jako Athelhelma, syna stryja Edwarda, króla Ethelreda I. Inni historycy odrzucili ten pomysł, argumentując, że nie wydaje się aby Eathelings, pochodził z królewskiego rodu.

Elfleda poślubiła króla Edwarda około 899 roku lub około 901 roku. Pod datą 901 zostało opisane, jako coniux Regis, chociaż nie potwierdzono jej tytułu królowej oraz nigdzie nie zapisano jej koronacji, kiedy w 900 roku Edward został koronowany.

W 1827 roku grób Katedrze św. Cuthbert w Durham został otwarty, a wśród znalezionych przedmiotów były intygenat, w którym widniał napis wskazując, że grób został ufundowany dla Ealfleda przez biskupa Frithestan w Winchester. Jednak grób ten został przez jej syna, króla Athelstana, prawdopodobnie w 934 roku.

Ealfleda miał dwóch synów i pięć lub sześć córek:

Edfleda, mniszka klasztoru w Wincheste­rze,

Eadgifu (urodzona w 902 roku, zmarła po 955 roku), żona: Karola III "Prostaka" (urodzony 17 września 879 roku, zmarł 7 października 929 roku), król Zachodniej Francji; żona Herberta III "Starego (urodzony w 910 roku, zmał między 980 a 985 rokiem), hrabiego Omois,

Ealfweard (urodzony w 904 roku, zmarł 1 lub 2 sierpnia 924 roku), król Wessexu, zmarł bezpotomnie,

Edwin (utonął w 932 lub w 933 roku), wicekról (subregulus) Kentu, zmarł bezpotomnie,

Ethelhilda, mniszka lub eremitka w opactwie benedyktyńskim w Romsey,

Eadhilda (urodzona między 907 a 910 rokiem, zmarła najpraw­dopodobniej 26 stycznia 937 roku), żona: Hugona "Wielkiego" (urodzony około 898 roku, zmarł 16 lub 17 czerwca 956 roku), hrabiego Paryża, księcia Francji,

Edyta (Edgita) (urodzona zapewne między 908 a 912 rokiem, zmarła 26 stycznia 946 roku), żona: Ottona I (urodzony 23 listopada 912 roku, zmarł 7 maja 973 roku), cesarza rzymskiego, króla Niemiec, księcia Szwabii,

Elgiva (Eljgiju) ?, żona: "księcia koło Alp" [Bolesława II "Pobożnego" (zmarł w 999 roku), księcia Czech; Konrada "Spokojnego" (zmarł w 993 roku), króla Górnej (Jurajskiej) Burgundii; Ludwika, hrabiego Turgowii (Thurgau), syna Rudolfa I, króla Gór­nej (Jurajskiej) Burgundii; Alberyka, syna Majolusa, hrabiego Narbony (Narbonne); Karol Konstantyn (zmarł w 962 roku), król Arles, syn cesarza Ludwika III "Ślepego" lub Ludwika II, króla Arles],

Ethelfleda, opatka benedyktynek w Romsey,

Elfleda (zmarła około 963 roku), mniszka w Winchesterze.

Pochowana w katedrze Old Minster w Winchesterze, zburzonej w 1093 roku.


Żródła:

Alfflad w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ALFLAD w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Elfleda w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"KRÓLOWE I KRÓLOWIE WIELKIEJ BRYTANII - od Edgara do Elżbiety II - wszyscy władcy Wielkiej Brytanii" - autor: Przemysław Jaworski - Przemysław Jaworski i Wydawnictwo Novae Res, 2018

13-09-2020

09-08-2020

24-05-2020