Elgivę (Elflaedą) z Thored (urodzona około 963 roku, zmarła w Winchester w lutym 1002 roku)

Córka Ethelberta (Thoreda) z Thored, earldormana Nortumbrii, ealdormana Yorku.

Około 980 lub 985 roku poślubiła Ethelreda II "Beradnego" Cerdicingas (urodzony około 966 lub 968 roku, zmarł w Londynie 23 kwietnia 1016 roku) króla Anglii.

W przeciwieństwie do jej teściowej, Elfridy, Elfgiva nie został kronowana i nigdy nie podpisywała się jako królowa. W dokumencie wydanym między 975 a 980 i 987 rokiem, podpisaywała się jako żona z tytułem "pani", wzywając do nadzorowania realizacji uzgodnień określonych w dokumencie.

Małżeństwo doczekało się sześciu synów i nieznaną liczbę córek:

Athelstan (urodzony przed 993 rokiem, zmarł między 980 a 25 czerwca 1014 roku),

Egberht (urodzony przed 993 rokiem, zmarł w 1005 roku),

Edmund II "Żelaznoboki" (urodzony około 988 lub 990 roku, zamordowany 30 listopada 1016 roku), król Anglii, po nim potomstwo,

Eadred (zmarł między 1012 a 1015 rokiem),

Eadwig (urodzony przed 997 rokiem, zamordowany w 1017 roku),

Edgara (urodzony przed 1001 rokiem, zmarł między 1012 a 1015 rokiem),

Eadgyth [Edyta] (urodzona przed 993 rokiem, zmarła po 11 listopada 1021 roku), żona: Eadrica "Streona" (urodzony zapewne około 990 roku, zmarł 25 grudnia 1017 roku), ealdorma z Mercji; żona: Thorkell "Wysoki" (zmarł w 1039 roku), jarl duńskiego, earla Anglii Wschodniej, regenta Anglii, regenta Danii,

(prawdopodobnie) Wulfhilda, żona Ulfcytela (Snillingr) (zmarła w 1016 roku), ealdorman Anglii Wschodniej,

córka, żona: Aelthelstana (zginął w 1010 roku),

córka, opatka Wherwell.

Niewiele wiadomo o życiu, więc dokładnej daty i okoliczności jej śmierci nie można jednoznacznie naznaczyć. Jednakże wydaje się, że zmarła w 1002 roku, być może w czasie porodu. Pochowana została w katedrze w Winchester.


Żródła:

Alfgifu of York w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ALFGIVA w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Elfreda (Elgifu) of Northumbria w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

14-06-2020