Ethelfleda "Sprawiedliwa, Piękna" z Ordmaer (zmarła około 962-964, zapewne przed 965 rokiem)

Córka Ordmaer, eldormana Devon i Ealdy.

Około 961 lub 962 roku poślubiła (rozwód w 966 lub około 964 roku) Edgara (I) "Świętego, Spokojnego" Cerdicingas (urodzony między 942 a 944 rokiem, zmarł w Winchester, 8 lipca 975 roku), króla Anglii.

Zwana Piękną, była ona córką Ordmaera, eldormana Devon, i jego żony Ealdy. O jej życiu niewiele wiadomo, jedynie iż została poślubiona w wyniku zawartego porozumienia, przypięczetowanego małżeństwem Edgara i Ethelfledy. Z tego związku urodził się jedynie syn:

Edward II "Męczennik" (urodzony około 962 roku, zamordowany 18 marca 978 roku), król Anglii, zmarł bezpotomnie.

Zmarła około 962-964, zapewne przed 965 rokiem, i została pochowana w opactwie benedyktynek w Wilton. Związek Edgara i Ethelfledy miał zapewne charakter mniej formalny niż jego mał­żeństwo z Elfrydą, na co wskazywać mogą odmienne określenia użyte w odniesieniu do przyszłego Edwarda "Męczennika" (Eadweard idem rege elito procreatus) oraz jego przyrodniego brata Edmunda (Edmundus elito legitimusprefati regisfilius) w dokumencie datowanym na 966 rok. Późniejsze źródła podają, że Edgar rozwiódł się z nią około 964 roku, by móc ponownie wstąpić w związek małżeński, i datują jej śmierć na lata 972 lub 973 roku.


Żródła:

"KRÓLOWE I KRÓLOWIE WIELKIEJ BRYTANII - od Edgara do Elżbiety II - wszyscy władcy Wielkiej Brytanii" - autor: Przemysław Jaworski - Przemysław Jaworski i Wydawnictwo Novae Res, 2018


Ethelfleda w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ATHELFLAD w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

15-08-2020

09-07-2020