Henryk I "Piękny Kleryk, Lew Sprawiedliwości" FitzRobert (urodzony w Selby, Yorkshire, pomiędzy majem 1068 a majem 1069 roku, zmarł w St. Denis-le-Fermont, w Rouen, 1 grudnia 1135 roku) herb

Syn Wilhelma I "Bastarda, Zdobywcy" FitzRobert, księcia Normandii, króla Anglii i Matyldy Karoling? Flandryjskiej, córki Baldwina V "de Lille" Karoling?, hrabiego Flandrii, regenta Francji.

Król Anglii od 2 sierpnia 1100 roku do 1 grudnia 1135 roku, koronowany 5 sierpnia 1100 roku. Książę Normandii i hrabia de Rouen od 25 listopada 1129 roku do 1 grudnia 1135 roku.

Tytulara: Z bożej łaski król Anglii i książę Normandii.

6 sierpnia 1100 roku (per procura), w opactwie Westminster 11 listopada 1100 roku (pro futuro) poślubił Edytę=Matyldę Canmore (urodzona około 1080 roku, zmarła w Pałacu Westminster, 1 maja 1118 roku), córkę Malcolma III Canmore, króla Strathclyde, Szkocji i Św. Małgorzaty Cerdicingas, córki Edwarda "the Exile" Cerdicingas. W opactwie Westminster 29 stycznia 1122 roku poślubił Adelizę Pépinnide-Caroling-Reginar de Louvain (Leuven) of Brabant (urodzona w 1104 roku, zmarł w Afflighem we Flandrii, 23 kwietnia 1151 roku), córkę Godfryda I (V) "Brodatego" Pépinnide-Caroling-Reginar de Louvain (Leuven), landgrafa Brabancji, księcia Dolnej Lotaryngii i Idy de Chiny, córki Othona II, hrabiego de Chiny.

Henryk urodził się gdzieś pomiędzy majem 1068 a majem 1069 roku w Selby w Yorkshire. Jego matka, królowa Matylda, nadała mu imię po swoim wuju, władcy Francji, Henryku I. Jako najmłodszy syn pary królewskiej, Henryk był przewidziany do kariery duchownej i otrzymał odpowiednie ku temu wykształcenie. Zamiłowanie do nauki pozostało mu zresztą przez resztę życia. Zawdzięcza też mu przydomek "Beauclerc". Wykształceniem odbiegał również od pozostałych monarchów swojego okresu. Kronikarz William z Malmesbury zapisał, że król Henryk mawiał, że niepiśmienny monarcha jest jak ukoronowany osioł.

Wilhelm "Zdobywca" zmarł w 1087 roku w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z konia. Przy łożu umierającego monarchy czuwali Henryk i jego starszy brat Wilhelm. "Zdobywca" na łożu śmierci przekazał Normandię swojemu pierworodnemu Robertowi, Anglia przypadła Wilhelmowi, zaś Henryk otrzymał 5000 funtów srebra, aby mógł kupić sobie jakieś ziemie. Kronikarz Oderyk Vitalis zapisał, że umierający król zwrócił się do najmłodszego syna ze słowami: Ty w swoim czasie obejmiesz wszystkie posiadłości, które podzieliłem i przewyższysz obu swoich braci w bogactwie i potędze.

Henryk, najzdolniejszy z rodzeństwa, od początku starał się skłócić starszych braci między sobą. Parokrotnie mu się to udawało, ale ostatecznie Robert i Wilhelm zawarli układ o przeżycie, w którym wyznaczali jeden drugiego swoim następcą. Henrykowi sprzyjały jednak okoliczności.

2 sierpnia 1100 roku król Wilhelm II "Rudy" zginął od strzały podczas polowania w New Forest. Do dzisiaj nie wiadomo, czy był to wypadek, czy zamach. Zwolennicy tej ostatniej teorii wskazują na Henryka, jako inspiratora zabójstwa swojego brata. Ciało Wilhelma znaleziono następnego ranka i przewieziono do Winchesteru. Zgodnie z układem o przeżycie jego następcą powinien zostać książę Normandii Robert, ale on właśnie był w drodze powrotnej z wyprawy krzyżowej i wrócił dopiero we wrześniu.

Na miejscu znajdował się natomiast Henryk. Korzystając z poparcia większości baronów wdarł się siłą do królewskiego skarbca w Winchesterze i zagarnął klejnoty koronne. Zwołany wiec feudałów zatwierdził Henryka i tronie Anglii i 5 sierpnia w opactwie westminsterskim odbyła się uroczystość koronacji. Aby umocnić swoją władzę król wydał "Kartę Wolności" (Charter of Liberties), w której zrywał z praktykami swojego brata, min. z nakładaniem nadmiernych podatków, zbyt długie utrzymywanie vacatów na urzędach i praktykami symonii. Zwalniał dziedziców lenn królewskich od wykupu tych lenn, znosił opłaty za królewską zgodę na małżeństwa córek, sióstr i wnuczek baronów i uznawał prawo do swobodnego dysponowania pieniędzmi na wypadek śmierci.

Trwał jednak konflikt z Kościołem. Wprawdzie zaraz po objęciu tron król zaprosił ponownie wygnanego arcybiskupa Canterbury Anzelma, ale dał mu do zrozumienia, że nie zamierza zrezygnować ze swoich praw do inwestytury duchownych. Spór narastał, aż do 1103 roku, kiedy to papież Paschalis II ekskomunikował tych Anglików, którzy sprzeciwiali się woli papieża, z wyjątkiem króla Henryka. W odpowiedzi monarcha zabronił arcybiskupowi wracać do Anglii.

Stanowisko króla zmieniła dopiero ekskomunika rzucona na niego w 1105 roku. Komplikowało to jego sytuację, tym bardziej, że rozpoczynał się właśnie podbój Normandii. Henryk ponownie zaprosił arcybiskupa, który przybył do Anglii w 1106 roku z pełnomocnictwem do zniesienia ekskomuniki. Porozumienie zawarto w 1107 roku. Król zrezygnował z prawa do inwestytury, ale duchowni byli zobowiązani składać mu hołd. Arcybiskup Anzelm wrócił do swej stolicy i aż do swojej śmierci 21 kwietnia 1109 roku zajmował się sprawami swojej diecezji. Stosunki króla Henryka z Kościołem pozostawały poprawne.

Tymczasem książę Robert uległ namowom części anglonormandzkich feudałów i postanowił zbrojnie egzekwować swoje prawa do tronu Anglii. W 1101 roku zebrał armię, przeprawił się przez kanał La Manche i wylądował w Portsmouth. Działał jednak bardzo opieszale i Henrykowi udało się na czas zebrać armię. Robert powrócił do Normandii i zawarł z bratem traktat w Alton, w którym zrzekał się pretensji do angielskiej korony, w zamian za roczną pensję w wysokości 3000 marek.

Dla obu braci było to tymczasowe rozwiązanie. Robert wciąż chciał przyozdobić swoją głowę koroną Anglii, a Henryk łakomie spoglądał na Normandię. W 1105 roku kłopoty Roberta ze swoimi wasalami i pustym skarbem skłoniły Henryka do podjęcia próby podboju Normandii. Już podczas pierwszej kampanii król zajął Bayeux i Caen. Wówczas dowiedział się o papieskiej klątwie i powrócił do Anglii. Powrócił w 1106 roku i ruszył w kierunku Falaise. Po drodze obległ zamek Tinchebray, należący do hrabiego Wilhelma de Mortain, jednego z najmożniejszych zwolenników Roberta.

Książę ruszył zamkowi z odsieczą. Do decydującej bitwy doszło 28 września. Henryk podzielił swoją armię na trzy oddziały, którymi dowodzili Ranulf de Bayeux, Robert de Beaumont, I hrabia Leicester, i William de Warenne, II hrabia Surrey. Rezerwą dowodził hrabia Maine, Eliasz I. Posiłki przyprowadził również książę Bretanii, Alan IV. Po stronie Roberta stanęli hrabia de Mortain i Robert de Belleme, III hrabia Shrewsbury.

Bitwa trwała zaledwie godzinę i zakończyła się pogromem armii normandzkiej. Do niewoli dostali się książę Robert i hrabia de Mortain. Obydwaj spędzili resztę życia w niewoli. Henryk stał się faktycznym panem Normandii, aczkolwiek pozostał jeszcze Wilhelm Clito, jedyny syn księcia Roberta. W 1112 roku uciekł on na dwór Baldwina VII, hrabiego Flandrii i zgłosił swoje pretensję do Anglii i Normandii, zyskując poparcie części baronów, króla Francji Ludwika VI "Grubego" i hrabiego Andegawenii Fulka V. Henryk musiał stawić czoło dwóm rebeliom, w latach 1112-1120 i 1122-1123, ale za każdym razem wychodził z opresji obronną ręką. Kiedy Wilhelm, który w 1127 roku został hrabią Flandrii, zginął w walce z pretendentem do tytułu w 1128 roku, władza Henryka nad Normandią nie była już zagrożona.

Panowanie Henryka zaznaczyło się licznymi reformami prawnymi i skarbowymi. Zwolennicy króla nadali mu za to przydomek "Lwa Sprawiedliwości". Oprócz wydania Karty Wolności, Henryk przywrócił część praw ustanowionych przez Edwarda "Wyznawcę". Zreformował finanse państwa, ustanawiając sąd dla spraw skarbowych, tzw. trybunał Szachownicy (Exchequer), który zajmował się kontrolą wpływów podatkowych i karał tych, którzy uchylali się od płacenia podatków, a także urzędników, którym udowodniono malwersacje. Zadaniem Szachownicy było również prowadzenie rejestrów podatkowych.

Henryk dążył również do centralizacji zarządu państwem i zatarcia różnic między arystokracją normandzką a anglosaską, co mu się w znacznym stopniu udało, mimo niechęci baronów pochodzenia normandzkiego. Od jego czasów upowszechnił się system forestów, czyli ziem będących pod wyłącznym władaniem króla.

Henryk potrafił być również brutalny. Pewnego razu kazał zepchnąć z wieży mieszczanina z Rouen, imieniem Conan Pilatus, którego oskarżał o zdradę. Wieża ta została później nazwana "skokiem Conana".

Inna sprawa miała miejsce w 1119 roku, kiedy to zięć Henryka, Eustachy de Pacy i konetabl Ivry Ralf Harnec, wymienili się swoimi dziećmi jako zakładnikami. Kiedy Eustachy oślepił syna Harneca, ten zażądał zadośćuczynienia. Król Henryk zezwolił mu na oślepienie i okaleczenie córek Eustachego, które były również jego wnuczkami. Eustachy i jego żona Juliana, zostali oskarżeni o zdradę. Zbuntowali się więc przeciwko królowi, a Juliana próbowała nawet zabić ojca. Została zatrzymana i uwięziona, ale uciekła skacząc do fosy. W późniejszych latach król pogodził się z córką i zięciem.

Ostatnie lata życia króla były naznaczone tragedią rodzinną i sporami o następstwo tronu. W 1120 roku w katastrofie Białego Statku u wybrzeży Normandii zginął jedyny syn króla Wilhelm Adelin. W tej sytuacji następczynią ojca została jego córka, cesarzowa Matylda, aczkolwiek było wielu pretendentów i po śmierci Henryka Anglia pogrąży się w anarchii i wojnie domowej.

W 1135 roku Henryk udał się do Normandii odwiedzić córkę i jej drugiego męża, Godfryda V, hrabiego Andegawenii. Zmarł tam 1 grudnia, po zjedzeniu zbyt dużej ilości minogów, które uwielbiał. Jego ciało zostało wystawione w Rouen na widok publiczny. W tym mieście pozostały też jego wnętrzności, mózg i oczy. Lekarz, któremu zlecono wyjęcie mózgu zmarł wskutek infekcji. Kiedy zwłoki króla zaczęły się rozkładać miejscowy rzeźnik posolił je i umieścił w wołowej skórze. W takim stanie ciało Henryka zostało przewiezione ma miejsce wiecznego spoczynku do opactwa w Reading, które król ufundował 14 lat wcześniej.

Jego córka nie objęła korony, ubiegł ją w tym siostrzeniec Henryka, Stefan z Blois.

Pochowany w opactwie Reading.

Poślubił Edytę, córkę Malcolma III, króla Szkocji i Małgorzaty, córki Edwarda "Wygnańca". Po koronacji przyjęła normańskie imię "Matylda". Henryk i Matylda mieli razem syna i córkę.

Ponadto poślubił Adelajdę, córkę Godfryda I z Leuven oraz Idy, córki Ottona II de Chiny. Małżeństwo to nie doczekało się potomstwa.

Henryk posiadał również wiele dzieci ze związków pozamałżeńskich:

Z Edytą:

Matylda du Perche, poślubiła hrabiego Rotrou II de Perche, zginęła w katastrofie "Białego Statku".

Z Ansfridą:

Juliana de Fontevrault, poślubiła Eustachego de Pacy,

Fulko FitzRoy de Normandy, mnich w Abingdon,

Robert z Lincoln, zginął w katastrofie "Białego Statku".

Z lady Sybilą Corbet:

Sybilla z Normandii (urodzona około 1092 roku, zmarła 12/13 liipca 1122 roku), żona: Aleksandra I (urodzony w 1078 roku, zmarł 25 kwietnia 1124 roku), króla Szkocji,

William Konstabl (urodzony około 1120 roku, zmarł przed 1187 rokiem), zmarł bezpotomnie,

Reinald de Dunstanville (zmarł 1 lipca 1175 roku), I earl Kornwalii, po nim potomstwo,

Gundred, żyła jeszcze w 1130 roku, żona: Henryka de la Pomeroy.

Z księżniczką Nest z Walii:

Robert de Caen (urodzony około 1090 roku, zmarł 31 października 1147 roku), earl of Gloucester, po nim potomstwo,

Henryk FitzRoy (zmarł około 1157 roku),

Rochese Fitzroy (zmarł około 1176 roku), żona: Henri de la Pomerai (zmarł przed 1167 rokiem).

Z Izabelą de Beaumont:

Izabela Jadwiga,

Matylda FitzRoy, opatka klasztoru w Montivilliers.

Reginald Fitzroy de Mortain (urodzony między 1105 a 1110 rokiem, zmarł 1 lipca 1175 roku), zmarł bezpotomnie,

Maud FitzRoy, żona Conana III (urodzony około 1071 roku, zmarł w 1148 roku), księcia Bretanii,

Constance [ Maud] FitzRoy, żona: Roscelin de Beaumont (zmarł około 1176 roku),

Z Edytą FitzForne:

Robert FitzEdith (zmarł w 1172 roku), lord Okehampton, po nim córka,

Adeliza FitzEdith.

Maud FitzEdidth (zmarła 25 listopada 1120 roku), zmarł bezpotomnie,

Z nieznanymi kochankami:

Richard (urodzony przed 1101 rokiem, zmarł w 1120 roku), earl of Suffolk,

Emma, żona: Guy IV de Laval,

Richilde, żona: Guillaume III Gouet, seniora de Montmirail,

Alina FitzRoy (urodzona około 1099 roku, zmarła 24 kwietnia przed 1141 rokiem), żona Mateusza I de Montmorency (urodzony około 1095 roku, zmarł między 2 sierpnia a 31 grudnia 1160 roku),

Wilhelm de Tracy (urodzony około 1130 roku, zmarł około 1190 roku), senior de Toddington, feudalny baron de Bradninch, lord de Moretonhampstead, po nim potomstwo,

Gilbert FitzRoy, żył jeszcze w 1142 roku.


Żródła:

Henryk I Beauclerc w "WikipediA"


HENRY of England w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Henry I Beauclerc w "Worldhistory" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Henry I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

31-05-2021

12-10-2020

04-05-2020

30-04-2020