Jan de la Pole (urodzony 27 września 1442 roku, zmarł między 29 października 1491 a 27 października 1492 roku) herb

Syn Williama de la Pole, I księcia Suffolk i Alice Chaucer, córki Tomasza Chaucer.

II książę Suffolk od 23 marca 1463 roku do między 29 października 1491 a 27 października 1492 roku. Constable Zamku of Wallingford.

7 lutego 1450 roku poślubił (unieważnione w lutym 1453 roku) Małgorzatę Beaufort (urodzona w zamku Bletsoe 31 maja 1443 roku, zmarła w Opactwie Westminsterskim 29 czerwca 1509 roku), córkę Jana Beauforta, I księcia Somerset i Margaret Beauchamp of Bletso, córki barona Johna Beauchampa of Bletso. Około października 1460 roku poślubił Elizabeth Plantagenet-York (Gâtinais-Anjou) (urodzona w Rouen 22 kwietnia 1444 roku, zmarła około stycznia 1503 roku), księżną Suffolk, córkę Ryszarda Plantagenet (Gâtinais-Anjou) of York, III księcia York i Cecili Neville, córki Ralpha FitzMaldred Nevill of Raby, I hrabiego of Westmorland i Joanny Beaufort, córki Jana "z Gandawy" Plantagenet (Gâtinais-Anjou) of Lancaster, I hrabiego de Richmond, I hrabiego de Lancastre, I hrabiego de Leicester, I hrabiego de Derby i hrabiego Lincoln, I księcia de Lancastre, księcia Akwitanii, Lorda Wielkiego Stewarda Anglii, króla jure uxoris Kastylii i León.

Znany jako "księcia" przycinanie.

W 1450 roku, jako jeszcze małe dziecko, poślubił sześcioletnią Małgorzatę Beaufort, mimo braku papieskiej dyspensy która dopiero została podpisana 18 sierpnia 1450 roku, jednakże później małżeństwo to zostało unieważnione w lutym 1453 roku.

Ryszard, książę Yorku był zagorzałym wrogiem Williama de la Pole, mimo to John poparł dom Yorków w Wojnie Dwóch Róż.

W 1460 roku, John poślubił Elizabeth of York, księżną Suffolk, córkę Ryszarda Plantageneta, III księcia York. Była siostrą Edwarda IV i Ryszarda III.

Księstwa Suffolk zostało zlikwidowane, gdy ojciec Jana, William został stracony. Tytuł został przywrócony przez króla Anglii Edwarda IV i Jana został I księciem Suffolk na mocy kólewskiego patentu z 23 marca 1463 roku. Posterunkowy z Wallingford Zamku i trzymał Honorowej Wallingford . W 1472 roku został mianowany na rycerza Podwiązki i wyznaczył Wysoka Steward z Uniwersytetu Oksfordzkiego . Był kiedyś Lord Namiestnik Irlandii .

Pochowany został na Wingfield, Suffolk .

Z małżeństwa z Elizabeth miał jedenaścioro dzieci.


Żródła:

John de la Pole w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


John de la Pole tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk