Konstancja Robertyng-Capet (urodzon około 1124 roku, zmarła w Rheims, 16 sierpnia 1176 roku) herb

Córka Ludwika VI "Grubego" Robertyng-Capet, króla Francji i Adelajdy Sabaudzkiej, córki Humberta II "Grubego", hrabiego Sabaudii.

Hrabina-współwładczyni Tuluzy od 10 sierpnia 1154 roku do 1165 roku.

W lutym 1140 roku w Paryżu poślubiła Eustachy IV Tyobald [DeChampagne-Blois] (urodzony około 1130 roku, zmarł niedaleko Bury St. Edmunds, 17 sierpnia 1153 roku), hrabiego de Boulogne i de Mortain, króla Anglii. 10 sierpnia 1154 roku poślubiła (rozwiedziona w 1165/1166 roku) Rajmunda V Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue (urodzony w Languedoc, w 1134 roku, zmarł w Nimes, w grudniu 1194 roku), hrabiego Tuluzy i de Saint-Gilles, markiza de Gothie i Prowansji, księcia de Narbonne.

W 1140 roku Konstancja poślubiła Eustachego IV, który w 1152 roku objął hrabstwo de Boulogne we władanie. W 1151 roku Eustachy dołączył do króla Ludwika, brata Konstancji, w nieudanej wyprawie do Normandii, gdzie rządy sprawowała cesarzowa-wdowa Matylda, broniąca praw do normandii jej mąża, Geoffrey Plantageneta, hrabiego Andegawenii.

Para nie miała dzieci i Eustachy zmarł bezpotomnie w 1153 roku, w wieku 23 lat.

W 1154 roku Konstancja wyszła ponownie za mąż, za Raymonda V, hrabiego Tuluzy, zostając jego pierwszą żoną.

W kilka lat po slubie Raymond był zamieszany w kryzys związany z katarami. Katarzy byli przedstawicielami dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznający składania przysiąg, służby w wojsku, oddawania czci krzyżowi i idei czyśćca. Zwalczani przez papiestwo (m.in. przez krucjaty, inkwizycję), które doprowadziło do ich zniszczenia. Uznawani przez Kościół katolicki za heretyków.

W 1176 roku, Guilhem, biskup Albi zorganizowała radę w Lombers, w której wzięli udział: duchowni i książęta Królestwa Francji, w tym Rajmunda z Trencavel, Raymond V i Konstancja, a przedstawicielami katarów. Kryzys później doprowadziło do wywołania wojny albigeńskie zwane także krucjatą przeciw albigensom albo krucjatą katarską (1209-1229). 20-letnia kampania wojskowa zainicjowana przez Kościół rzymskokatolicki w celu walki z herezją, której winni być mieli przede wszystkim katarzy z Langwedocji oraz, w mniejszym stopniu, waldensi.

Raymond i Constance mieli pięcioro dzieci:

Rajmund VI (urodzony 27 października 1156 roku, zmarł 2 sierpnia 1222 roku), hrabia Tuluzy,

Albéric Taillefer (urodzony około 1157 roku, zmarł w 1183 rok), hrabia de Saint-Gilles,

Aubri (zmarł 1180 roku),

Azalais (Adelajda) Tuluzy (urodzona około 1158 roku, zmarła w 1200 roku), poślubiła Roger II de Béziers (zmarł w 1194 roku), wicehrabiego de Carcassonne, Béziers, Albi et Razes,

Baldwin z Tuluzy (urodzony około 1165 roku, stracony w 1214 roku),

Laura (zmarła w 1230 roku), żona Odona z Comminger.

Raymond i Konstancji zawarli związek małżeński mimo bliskiego pokrewieństwa, toteż władze kościelne w 1165 lub 1166 roku unieważniły ten związek. Constance zmarł w 1176 roku, w wieku 50-51 lat.

Konstancja brała czynny udział w rządach w Tuluzie. Była pierwszą hrabiną Tuluzy, która używała tytułu "księcia", często sygnowała oficjalne dokumenty tytułem "królowa" lub "książę Narbonne". Na swej pieczęci tytułowała się jednak "księżną". W 1165 roku doszło do separacji z mężem.


Żródła:

Konstancja Francuska "Kobiety w polityce"


Constance of France w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


CONSTANCE de France w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Constance, princesse de France w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

04-05-2020