Laurence Hyde (urodzony w marcu 1642 roku, zmarł w Londynie 2 maja 1711 roku) herb

Drugi syn Edward Hyde, I hrabiego Clarendon i Franciszki Aylesbury, córki Sir Thomasa Aylesbury, I baroneta.

I hrabia Rochester, wicehrabia Hyde Kenilworth i baron Wotton Basset od 29 listopada 1682 roku do 2 maja 1711 roku. I Lord Skarbu od listopada 1679 roku do sierpnia 1684 roku. Przewodniczący Rady Królewskiej od 24 sierpnia 1684 roku do 18 lutego 1685 roku i od 21 września 1710 roku do 13 czerwca 1711 roku. Lord Wysoka Skarbnik od 1685 roku do 1686 roku. Lord Namiestnik Irlandii od grudnia 1700 roku do lutego 1703 roku. Mistrza Szat Królewskich od 1662 roku do 1678 roku. Przewodniczących parów królestwa od 11 do 11 grudnia 1688 roku.

W 1665 roku ożenił się z Lady Henrietta Boyle (urodzona w Wiltshire w 1646 roku, zmarła 12 kwietnia 1687 roku), córkę Sir Richard Boyle, II hrabiego of Cork i Elizabeth Clifford, baronesa de Clifford, córki Henryka Clifford, V hrabiego de Cumberland.

Został ochrzczony w St Margaret, Westminster w dniu 15 marca 1642 roku.

Z małżeństwa z Henrietty Boyle, miał trójkę dzieci:

lady Anne Hyde, żona James Butler, II księcia de Ormonde;

Henry Hyde, IV hrabia de Clarendon and Rochester, mąż Jane Leveson-Gower,

lady Henrietta Hyde, żona James Scott, hrabiego de Dalkeith.

Kawaler Ordery Podwiązki w 1685 roku. W 1676 roku, Laurence Hyde został wysłany jako ambasador w Polsce. Następnie udał się do Wiednia, skąd wyjechał do Nijmwegen, gdzie wziął udział w kongresie pokojowym.


Żródła:

Laurence Hyde w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Lawrence Hyde w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk