Luidolf (Guildford) Dudley (urodzony w 1536 roku, ścięty w Tower, w Londonie 12 lutego 1554 roku) herb

Syn Johna Dudley, I księcia Northumberland i Jane Guildford, córki Sir Edwarda Guildford.

Książę Clarence od 10 lipca 1553 roku do 12 lutego 1554 roku. Książę-małżonek od 6 (formalnie od 10) lipca do 19 lipca 1553 roku.

Na zamku w Durham, w Londonie 15 maja 1553 roku poślubił Joannę I Grey (Lady Jane Grey Lady Jane Dudley) (urodzona w Bradgate, Leicestershire, Anglia w październiku 1537 roku, ścięta w Tower, w Londynie 12 lutego 1554 roku) królową Anglii, córkę Henryka Grey markiza Dorset, księcia Suffolk i lady Franciszki Brandon księżnej Suffolk.

Jego ojciec został przewodniczącym Tajnej Rady po usunięcia Edwarda Seymour, księcia Somerset i lorda protektora Anglii za panowania króla Edward VI Tudora. Dla zapewnienia ciągłości religii w Anglii i ze strachu przed nową właczynią, która była nieprzejednanym wrogiem nowej religii - Maria Tudor, dziedziczką tronu angielskiego, książę Northumberland doprowadził do zmiany nowego porządku dziedziczenia tronu podpisany przez młodego króla Edwarda, ktory uczynił Lady Jane Grey dziedzczką tronu po śmierci króla Edwarda VI.

W celu uniknięcia przywrócenia katolicyzmu w Anglii, ożenił swojego syna Guilford, z Lady Jane.

Cztery dni przed śmiercią króla Edwarda VI, 6 lipca 1553 roku, Jana została ogłoszona królową. Guilford nadano tytuł księcia-małżonka i księcia Clarence. Dudley'owie i rodzina Grey'ów przenieśli się na dwór królewski. Jednakże stronnicy Marii zebrawszy wojsko ruszyli na Londyn i w szybko zdobyli tron dla Marii Tudor, która nakazała uwięzić Jane i Guilford'a. Zostali przeniesieni z apartamentów królewskich do więzienia w Tower of London, gdzie przez sześć miesięcy mieszkali, przy znacznej swobodzie.

Na 14 listopada 1553 Guilford i Jane zostałi oądzeni i skazani na śmierć, za zdradę stanu.

W 1554 roku Tomasz Wyatt's wzniecił rebelię przeciwko rządom krolowej Marii I z zamiarem osadzenia ponownego Jane i Guilford'a. Po pewnym wahaniu, Maria podpisała wyrok śmierci.

Pierwszy który stracił głowę był Guilford. Eskortowany przez straż do Tower Hill, gdzie został publicznie ścięty. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Módlcie się za mnie!. Niektóre twierdzą, że płakał podczas egzekucji, współcześni historycy tweirdzą, że umarł dzielnie i nie płakał. Jego ciało zostało przeniesione do kaplicy St. Peter Vincula, na terenie Tower of London. Po wypatrzeniu ciała przywiezionego do Tower of London z okna przez Jane, zawołała: "Och, Guilford, Guilford". Został pochowany w kaplicy Tower of London, obok której umieszczono ciało Jane.

Na ścianie komnaty więziennej w Tower of London można do dziś zobaczyć napis "IANE" (litera "J" nie wszedł w powszechnym użyciu aż do XVIII wieku). Napis uważa się, że został napisany przez Guilforda podczas gdy w więzioniu był uwięziony - może tęsknił za żoną, lub jego matką (też mającą imię Jane).


Żródła:

Lord Guilford Dudley "w Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk