Redburga Pépinnide-Caroling (urodzona na początku 769 roku, zmarła około 851 roku) herb

Córka Pepina I [III] "Krótkiego, Małego, Młodszego" Pépinnide-Caroling, majordoma Neustrii, Burgundii, Prowansji, Metz i Trewiru, majordoma Austrazji, króla Zachodnich Franków i Bertrady [Bertrade, Berta, Bertha] "Błogosławionej, Młodszej, o Wielkich Stopach" Hugobertide, córki Heriberta (Chariberta) Hugobertide, hrabiego Laonu i Bertrady "Błogosławionej, Starszej" Merowing z Kolonii, królowa Franków, córki Teodoryka III Merowinga, króla Neustrii i Burgundii.

Poślubiła przed 825 rokiem (między 789 a 792 rokiem na dworze frankijskim) Egberta Cerdicingas (urodzony w Wessex między 769 a 780 rokiem, zmarł w Kornwalii 4 lutego 839 roku lub po czerwcu 839 roku) władcę Kentu, króla Wessexu, Mercji, bretwalda "Anglii", króla całej anglosaskiej Anglii.

Redburga, twierdzono, iż jest to siostra Karola "Wilkiego", choć jego jedyną znaną siostrą była Gisela. Może jendnak Redburga była jego siostrą lub teściową, jego czwartej żony, Luitgardy? Niektóre źródła opisują ją jako swoją siostrzenicę, a inne jako prawnuczkę Karola "Młota". Redburga pojawia się w średniowiecznym manuskrypcie z Oxford, w którym opisana została jako "Regis Francorum sororia", co przetłumaczono jako "siostra króla Franków". Dokładniej "sororia" oznacza "odnoszące się do czyjeś siostry", więc może to oznaczać - sister-in-law.

Będąc córką króla Pepina, na świat musiała przyjść najpóźniej z początkiem 769 roku, co czyniłoby ją równolatką Egberta, ewentualnie kilka lat od niego starszą. Data jej śmierci oraz miejsce pochówku nie są znane.

Według relacji, Karol ułożył to małżeństwo Redburgi z Egbertem w 800 roku, w trakcie pobytu Egberta na wygnaniu, gdy przebywał on na dworze Karola "Wielkiego". Sądząc po datach wygnania Egberta i narodzinach ich najstarszego dziecka, pobrali się w dworze cesarza Karola "Wielkiego". Mieli oni troje dzieci. Najstarszym synem był: Aethelwulf, po ojcu został królem Anglii, nastepnie: Athelstan, który został królem Kentu, córka - Editha, prawdopodobnie najmłodsze dziecko.

Niewiele wiadomo o samej Redburgi, nawet nie wiadomo czy otrzymała tytuł królowej. Nie wolno jej było siedzieć obok króla publicznie. Wiadomo, że miała wpływ na Egberta, w niektórych królewskich decyzjach. Wiadmomo o jej ingerencji na decyzję króla Egberta w obronie Walijczyków. Egbert, ze względu na intensywność jej uczuć, rozkazał wszystkich Walijczyków i ich rodziny do opuszczenia swego królestwa albo będą ukarani śmiercią.

Ze związku z Egbertem miała troje dzieci:

Ethelwulf (Aerhlwulf) (urodzony około 795 lub 810 roku, zmarł 13 stycznia 858 roku), król Wessex, król Essex, Sussex i Kentu, po nim potomstwo,

Athelstan (zmarł około 851 roku), wicekról (subergulus) Kentu, Essexu, Sussexu i Surrey, Anglii Wschodniej, po nim potomstwo,

Edyta, opatka w Polesworth.


Żródła:

The People and Places Important to King Egbert tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"KRÓLOWE I KRÓLOWIE WIELKIEJ BRYTANII - Od Edgara do Elżbiety II - wsztscy władcy Wielkiej Brytanii" - autor: Przemysław Jaworski - Przemysław Jaworski i Wydawnictwo Novae Res, 2018

01-08-2020

30-07-2020

26-07-2020

19-05-2020