Richard Basset (urodzony w 1102 roku, zmarł w 1144 roku) herb

Syn Rapha Basset (Ralpha Fitz-Osmond) justiciar Anglii i Agathy de Bruce, córki Roberta II de Bruce, seigneur de Brix.

Szeryf de Bedfordshire, de Buckinghamshire, de Cambridgeshire, de Essex, de Hertfordshire, de Leicester, de Northamptonshire, de Norfolk, de Suffolk i de Surrey od 1129 roku do 1130 roku, justiciar Anglii od około 1120 roku do około 1135 roku, hrabia de Drayton i de Stafford, senior Montreuil-au-Houlme od 1127 roku do 1144 roku.

Między 1120 a 1123 rokiem poślubił Maud Ridel (zmarła w 1139 rokiem), córkę Geoffrey Ridel, hrabiego de Blaye, seniora de Witheringe i Gevi of Chester, córki Hugha "Vras", II hrabiego Chester i N. N., konkubiny.

Ze związku z Maud Ridel miał:

Ralph Bassett (II) z Drayton Bassett (zmarł w 1160 roku), po nim potomstwo, załozyciel linii Bassetts of Drayton Bassett.

Geoffrey Ridel (zmarł w 1180 roku), po nim potomstwo, załozyciel linii Ridel,

William Basset of Sapcote, Leicestershire (zmarł w 1185 roku), po nim potomstwo, załozyciel linii Basset of Sapcote, Leicestershire,

Sibyl Basset (urodzona przed 1135 roku, zmarła po 1185 roku), żona: Robert [II] de Cauz (zmarł w 1168 roku).

Matilda Basset, John de Stuteville [d'Estouteville] (zmarł po 1160 roku).


Żródła:

Richard Basset w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


RICHARD Basset w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Richard Basset w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Richard Basset tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Richard Basset tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-05-2021