Siward [Sigurd, Sigeweard, Sigurr] "Diger" (zmarł w 1055 roku)

Earl de Northumbria od 1041 roku do 1055 roku, Earl de York od między a 1033 rokiem do 1055 roku, faktyczny rządca w Anglii od 3 kwiecień 1043 roku.

Poślubił Aelfflady Cerdicingas, córką Ealdreda II Cerdicingas, króla Bamburgha.

Staronordycki przydomek "Digri" i jego łacińskie tłumaczenie Grossus ("stout") są mu nadawane przez prawie współczesne teksty.

Siward pochodził ze Skandynawi, być może był krewnym hrabiego Ulfa, i pojawił się jako potężny lokalny earl w Anglii za panowania Kanuta "Wielkiego", który podbił Anglię w 1010 roku, a Siward był jednym z wielu Skandynawów, którzy przybyli do Anglii po tym podboju. Siward został earlem Północnej Anglii. Najpóźniej od 1033 roku Siward kontrolował południową Northumbrię, czyli dzisiejsze Yorkshire, rządząc jako hrabia w imieniu Kanuta.

Umocnił swoją pozycję w północnej Anglii, poślubiając Ealfflydę, córkę Ealdreda, hrabiego Bamburgha. Po zabiciu następcy Ealdreda, Eadulfa, w 1041 roku, Siward przejął kontrolę nad całą Northumbrią. Swoją osobą wspierał następców Kanuta, Harthacnut i Edwarda, wspomagając ich pomocą wojskową i radą. Prawdopodobnie przejął kontrolę nad środkowym hrabstwem: Northampton i Huntingdon.

W latach 50-tych XI wieku, istnieją pewne dowody, że przeniósł kontrolę z Northumbrii na Cumberland i zwrócił się przeciwko szkockiemu królowi Mac Bethad mac Findlaích ("Macbeth"). Pomimo śmierci jego syna Osbjorna, Siward pokonał Maca Bethada w bitwie w 1054 roku. Ponad pół tysiąca lat później przygoda w Szkocji zapewniła mu miejsce w Makbecie Williama Szekspira.

Siward zmarł w 1055 roku, pozostawiając jednego syna Waltheofa, który ostatecznie odniesie sukces w Northumbria. Został pochowany w kościele Saint Olave's Church w Yorku, na pobliskim wzgórzu Heslington.

Materiały źródłowe na temat życia i kariery Siwarda są skąpe. Istnieją tylko niewielkie i potencjalnie niereprezentatywna ilości informacji. Żadna współczesna lub prawie współczesne biografie nie przetrwały, a narracje z okresu jego życia, takie jak Encomium Emmae i Vita warddwardi Regis, ledwo o nim wspominają. Historycy są zatem zależni od kilku wpisów w Kronice anglosaskiej i porównywalnych źródeł irlandzkich. Późniejsze historie anglo-normańskie mogą, ale nie muszą być wiarygodne, w zależności od ich materiału źródłowego, ale przydatne są Kronika Jana z Worcester (opracowana między 1124 a 1140 rokiem), Wilhelm z Malmesbury (pismo między około 1125 a 1142 rokiem), Henry z Huntingdon (pisząc między około 1133 a 1154 rokiem), i Orderic Vitalis (pisząc między około 1114 a 1141 rokiem).

Inne źródła obejmują materiał przypisany Symeonowi z Durham (opracowany i napisany jako zachowany między końcem XI wieku a pierwszą połową XII wieku) Legendarny materiał, taki jak ten w hagiografii lub w późniejszych średniowiecznych źródłach, takich jak John z Fordun lub Andrew z Wyntoun, nie jest ogólnie uważany za przydatny poza ograniczonym potencjałem do czystego zachowania wcześniejszych materiałów źródłowych.

Kariera Siwarda w północnej Anglii obejmowała rządy czterech różnych monarchów. Zaczęło się za panowania Kanuta i trwało przez Harolda "Zająca" i Hartkanuta do wczesnych lat Edwarda "Wyznawcy". Najważniejsze było panowanie Kanuta, w którym doszło do władzy tak wielu nowych polityków, że niektórzy historycy uważają, że można je porównać do podboju Normanów pięć dekad później. Ci "nowi ludzie" byli postaciami wojskowymi, zwykle słabo związanymi z dziedzicznym domem królewskim w zachodnio-saskim domu królewskim, który obalił Kanut. Ponieważ Kanut rządził kilkoma królestwami skandynawskimi oprócz Anglii, władzę najwyższego szczebla przekazano takim wojskowym. W Anglii doszło do garstki nowo promowanych "ealdormenów" lub "hrabiów", którzy rządzili shire lub grupą shires w imieniu króla. Według Siwarda, historyka Robina Fleminga, "Siward był„ trzecim człowiekiem w nowym triumwiracie hrabiów Kanuta", a pozostałymi dwoma byli Godwine, hrabia Wessex i Leofwine, hrabia Mercii.

Północna Anglia w XI wieku była regionem zupełnie odrębnym od reszty kraju. Dawne królestwo Northumbrii rozciągało się od ujść Humber i Mersey, na północ do Firth of Forth, gdzie, przechodząc przez zachodnie Królestwo Strathclyde, spotkało się z Królestwem Alba (Szkocja). Northumbria została zjednoczona z królestwem Anglii Zachodniej Saksonii dopiero w latach 50-tych XI wieku przez króla Edreda, a następnie kontrolę sprawowano za pośrednictwem co najmniej dwóch ealdormenów, jednego na północy i jednego na południe od rzeki Tees. Pierwsza z nich związana jest z twierdzą Bamburgh, a druga z wielkim rzymskim miastem York. Był to region podzielony politycznie. Część zachodnia, od Lancashire po Cumberland, była mocno zasiedlona przez Nordycko-Gaels, podczas gdy w pozostałych północnobramskich angielskich i anglo-skandynawskich magnatach regionalnych - thensach, posiadłościach i wysokich rebeliantach - wykazywała znaczny stopień niezależności od ealdormenów. Jednym z takich przykładów był magnat Thurbrand, posiadłość w Yorkshire, prawdopodobnie z siedzibą w Holderness, którego rodzina często była w sprzeczności z panującymi hrabiami w Bamburgh.

Historycy ogólnie twierdzą, że Siward jest skandynawskiego pochodzenia, co potwierdza Vita warddwardi Regis, który stwierdza, że Siward był "Digri" w języku duńskim" (Danica lingua Digara). Legendarny materiał zawarty w Vita et passio Waldevi comitis (lub po prostu Vita Waldevi), hagiograficzna biografia syna Siwarda, Waltheofa, stwierdza, że Siward był synem skandynawskiego hrabiego imieniem Bjorn i zapewnia genealogię, w której twierdzi, że był potomkiem niedźwiedzia polarnego i pospolitym germańskim przekazem.

Historyk Timothy Bolton niedawno argumentował, że podobieństwa między tymi genealogiami są dowodem wspólnej tradycji rodzinnej między potomkami Siwarda i Thorgila Spraklinga. Bolton wysunął hipotezę, że rzekomy ojciec Siwarda, Bjorn, był prawdopodobnie postacią historyczną, bratem Thorgila Spraklinga. Siward byłby wówczas kuzynem earla Ulfa, hrabiego Danii, który poślubił siostrę Kanuta "Wielkiego" i założyciem dynastii duńskich monarchów, która ostatecznie zastąpiła Kanuta. Bolton argumentował, że rodzina Spraklingów dopiero niedawno zyskała na znaczeniu w Skandynawii, a więc kariera Siwarda w Anglii była kolejnym wskaźnikiem sukcesu tej rodziny w skandynawskiej polityce.

Vita Waldevi przedstawia kolejne legendarne szczegóły podróży Siwarda ze Skandynawii do Anglii. Według Vity Siward przeszedł przez Orkady, zabijając tam smoka, a następnie przeniósł się do Northumbrii. Tam spotkał innego smoka, zanim spotkał na wzgórzu starszego mężczyznę podobnego do Oinna, który podał mu krukowy sztandar i polecił mu udać się do Londynu, aby otrzymać patronat króla Anglii.

Dokładna data i kontekst przybycia Siwarda do Anglii nie są znane, choć Vita Waldevi oferuje legendarną relację. Karty z lat 1019, 1024, 1032, 1033 i 1035 wspominają o ministrze okręgu Sigwart "thegn Siward", ale nie można bezpiecznie zidentyfikować żadnego z tych nazwisk z człowiekiem, który został hrabią Northumbria. Najwcześniejsze współczesne wzmianki o Siwardzie pojawiają się w statucie króla Kanuta do tolfrica Puttoca, arcybiskupa Yorku, w 1033 roku. W karcie można zidentyfikować jako hrabiego Siwarda, ponieważ jest on nazwany dux ("hrabią").

Jasne jest, że Siward był hrabią do 1033 roku, mógł on osiągnąć pozycję nieco wcześniej. Jego poprzednik Erik z Hlathir po raz ostatni pojawił się w źródłach historycznych w 1023 roku, pozostawiając dziesięcioletnią lukę, podczas której Siward mógł zająć to stanowisko. William z Malmesbury twierdził, że Erik został wywieziony z powrotem do Skandynawii, skandynawska tradycja zdecydowanie utrzymywała, że zmarł w Anglii. Historyk William Kapelle uważał, że Erik przestał być hrabią w 1023 roku lub wkrótce po nim, i że Carl, syn Thurbranda, został królem w Yorkshire królem lub wiceprzewodniczącym (heahgerefa). Twierdził, że Carl utrzymał tę pozycję, nawet po tym, jak Siward został zainstalowany jako hrabia kilka lat później, ale odtąd pełnił funkcję zastępcy hrabiego, a nie króla. Richard Fletcher pozostał agnostykiem w tej kwestii, chociaż argumentował, że Erik musiał być martwy do 1028 roku. Timothy Bolton, choć odrzucał argument Kapelle dotyczący Carla, syna Thurbranda, uważał, że Erik zmarł około 1023 roku i że przez pewien czas nie pozostawało puste. Bolton argumentował, że Kanut pozostawił pustkę z dawnych czasów Northumbrii i wydaje się, że nie zwracał na to uwagi aż do ostatnich lat swego panowania, a inny północny Ealdred, syn Uhtreda, doszedł do władzy w próżni politycznej.

Kiedy Kanut zmarł w 1035 roku, do tronu było wielu rywalizujących z nim pretendentów. Należą do nich jego syn Harthacnut i Harold "Harefoot", a także Alfred i Edward (później król Edward "Wyznawca"), wygnani synowie Eathelreda. Izolowany w Skandynawii, Harthacnut nie był w stanie powstrzymać Harolda II przed zdobyciem korony. Rządząc Anglią od 1035 roku, Harold zmarł w 1040 roku. Po śmierci Harolda, Harthacnut rozpoczął panowanie w Anglii zaledwie dwa lata przed własną śmiercią w 1042 roku. Śmierć doprowadziła do zawarcia pokoju i sukcesji Edwarda. Frank Barlow spekulował na temat politycznej postawy Siwarda, zgadując, że podczas tych wstrząsów Siward przyjął "pozycję życzliwej lub rozważnej neutralności".

Siward znajduje się w 1038 roku, gdy Sywardus Comes ("Earl Siward") jest świadkiem przywileju nadanego przez króla Harthacutha opactwu Saint Edmunds. Był świadkiem potwierdzenia przyznanego przez Harthacnut opactwu Fécamp, w latach 1040-1042, wcześniejszej dotacji Kanuta. W 1042 roku był świadkiem dotacji Harthacnut dla opactwa Abingdon i tolfwine, biskupa Winchester.

Siward był na pewnym etapie żonaty z Alfflad, córką Ealdreda II z Bamburgha i wnuczką Uhtreda "Śmiałego". Kronika anglosaska twierdzi, że w 1041 roku Eadulf, hrabia Bamburgh, został "zdradzony" przez króla Harthacnut. "Zdrada" wydaje się być dokonana przez Siwarda; odkąd Libellus de Exordio i inne źródła piszą o tym samym wydarzeniu, mówią, że Siward zaatakował i zabił Eadulfa. W ten sposób Siward został hrabią całej Northumbrii, być może pierwszą osobą, która to uczyniła, odkąd Uhtred "Odważny". Możliwe jest, że Siward wykorzystał rodowód Aelfflada, aby samemu twierdzić, że Bamburgh jest dawny, chociaż nie jest jasne, czy małżeństwo miało miejsce przed zabiciem Eadulfa przez Siwarda czy też po nim. Kapelle zwrócił uwagę, że żaden władca Bamburgh po Uhtredie nie został zaświadczony na angielskim dworze królewskim, co, jak twierdził, "musi oznaczać, że byli zbuntowani" przeciwko monarchii, i dlatego atak Siwarda mógł zostać zachęcony przez monarchę, który chciał zmiażdżyć zbuntowany lub nielojalny wasal Siward miał jednak prawdopodobnie także swoje własne interesy. Zabicie Eadulfa wyeliminowało jego głównego rywala na północy, a małżeństwo wiązało go z rodziną Uhtreda "Śmiałego" i żyjącego syna Uhtreda "Gospatrica".

Niemniej jednak może istnieć związek między zabójstwem Eadulfa a wydarzeniami na południu. W tym samym roku Kronika Jana z Worcester opowiedziała, że z powodu ataku na dwóch poborców podatków w Harthacnut, Siward wziął udział w represjach wobec miasta i klasztoru Worcester. Hardkanut panował tylko przez kolejny rok, umierając 8 czerwca 1042 roku. Jego następcą został wygnany z Anglii, Edward. Jako heheheling - królewski książę z obecnym lub prawdopodobnym przyszłym roszczeniem do tronu, Edward być może został zapraszany przez Harthacnut w 1041 roku, przypadkowo łagodząc nadchodzącą zmianę władcy. Edward został koronowany na króla w dzień Wielkanocy, 3 kwietnia 1043 roku.

Relacje między Siwardem a królem Edwardem wydają się być dobre. Ani Siward, ani jego współpracownicy nie zostali ukarani przez Edwarda w późniejszych latach. W rzeczywistości Siward wydaje się być jednym z najpotężniejszych zwolenników Edwarda. 16 listopada 1043 roku Siward wraz z earlam Godwinem z Wessex i Leofric z Mercii maszerowali z królem Edwardem przeciwko jego matce, królowej Emmie, pomagając królowi w pozbawieniu królowej jej ogromnego skarbca. Następnie Edward oskarżył Emmę o zdradę i usunął Stiganda, biskupa Elmham, z jego stanowiska "ponieważ był najbliższy rady swojej matki".

Normandski propagandysta i historyk, William of Poitiers, twierdził, że Siward był jednym z tych, którzy złożyli przysięgę, że podtrzymają rzekomą deklarację Edwarda "Wyznawcy", że William, książę Normandii (później król Wilhelm I), będzie jego spadkobiercą. Inni mówili, że złożyli tę przysięgę: earlowie Godwine z Wessex i Leofric z Mercii, wraz ze Stigandem, ułaskawionym w 1044 roku i mianowany na biskupa Winchester w 1047 roku. Gdyby tak się stało, to prawdopodobnie wiosną 1051 roku lub nieco wcześniej Robert arcybiskup Canterbury wyjechał do Rzymu po paliusz kardynalski.

W 1051 roku Siward wraz z earlami: Leofricem i Ralphem Timidem zmobilizował siły w obronie króla przed buntem earla Godwine'a i jego synów. Kronika anglosaska mówi, że chociaż Siward musiał wezwać posiłki, król Edward odniósł sukces, a earl Godwine został tymczasowo wygnany. Earl Godwine pozostał zagrożeniem na wygnaniu, a wojskowe wsparcie Siwarda i Leofrica było zatem kluczowe dla bezpieczeństwa króla Edwarda. Najwyraźniej jednak niechęć tych dwóch hrabiów do walki z earlem Godwine przyczyniła się do powrotu Godwina do Anglii w 1052 roku.

Istnieją dowody sugerujące, że Siward rozszerzył swoją władzę na południe, przejmując kontrolę nad brzegiem Northampton w latach 40-tych i nad Huntingdon w latach 50-tych. Dowody pochodzą z pism królewskich skierowanych do Siwardu jako hrabiego w tych terenów. Poprzednikami Siwarda jako hrabiego na tych terenach byli inni Skandynawowie, Thuri i Bjorn, syn Earla Ulfa. Ten pierwszy został nazwany "hrabią Midlanderów" (przychodzi mediterraneorum), co pokazuje, że dawniej reprezentował wcześniejszą politykę królów Mercii.

Podobnie argumentowano, że Siward sprowadził Cumberlanda, uważanego przez niektórych historyków za zaginionego na Strathclyde, z powrotem pod panowaniem Northumbrii. Dowody pochodzą z dokumentu znanego historykom jako "Pismo Gospatrica". Jest to pisemna instrukcja wydana przez przyszłego Gospatrica, hrabiego Northumbrii lub Gospatrica, syna Earla Uhtreda, skierowana do wszystkich krewnych i do znamienitych mieszkańców "wszystkich krajów, w którym nakazał, aby jeden Thorfinn mac Thore był wolny we wszystkich rzeczach w Allerdale i aby nikt nie śmiał złamać pokoju, który stworzył Gospatric i earl Siward. Historycy tacy jak Charles Phythian-Adams wierzyli, że taka frazeologia wskazuje, że Siward podbił region od swoich poprzednich władców, chociaż inni, jak William Kapelle, wierzyli, że region ten zdobył Siward, gdyby został utracony przez władców angielskich.

Niewiele można powiedzieć o stosunkach Siwarda z kościołem w Northumbrian, w szczególności o jego stosunkach z Durhamem. W wyniku małżeństwa Siwarda z Aelfflad Siward wszedł w posiadanie grupy majątków w Teesside, o które biskupi Durham, o które starał się nabyć. Nabycie tych posiadłości przyniosło sprzeciw dla nowego biskupa Durham, który urzędników wydalił w 1045 lub 1046 roku i zgodnie z Libellus de Exordio, przywrócenie statusu nastąpiło przez przekupienie Siwarda. Według Libellusa, duchowieństwo było "przerażone i przytłoczone straszliwą mocą hrabiego" i "zmuszone były, nie chcąc pojednać się z biskupem i wpuścić go na stolicę biskupią". Mimo to Siward uniknął krytyki w pismach późniejszych mnichów z Durham, co sugeruje, że stosunki między Siwardem i Durham były ogólnie dobre.

Siward jest świadkiem licznych nominacji podczas panowania Edwarda, choć nie tak wielu jak za czasów Haralda Godwinsonsa. Siward zwykle zajmuje trzecie miejsce na liście hrabiów, za Godwinem i Leofriciem, ale wyprzedza synów Godwina i innych hrabiów. Był świadkiem co najmniej siedmiu, a może dziewięciu, zachowanych nominacji z 1044 roku, sześciu lub siedmiu z 1045 roku, dwóch z 1046 roku, jednego z 1048 roku i z 1049 roku. Dux ("hrabia") o imionach Sihro i Sihro był świadkiem dwóch nominacji z 1050 roku i może to być Siward. W 1050 roku istnieje inne świadectwo, iż jego nazwisko pojawia się na dwóch wątpliwych listach świadków dołączonych do kart z 1052 i 1054 roku. Być może historyczny ostatni raz występ Siwarda w angielskich dokumentach znajduje się w umowie zawartej - prawdopodobnie w Lincoln - między Wulfwigiem, biskupem Dorchester i earlem Leofricem, zawartej między 1053 a 1055 rokiem.


Żródła:

Siward, Earl of Northumbria w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

05-07-2020