Stephen de Segrave (Sedgrave, Segrave) (urodzony w Seagrave około 1171 rokuy, zmarł w Barton Seagrave, Northamptonshire 9 listopada 1241 roku) herb

Syn Gilberta de Segrave z Leicestershire, wysokiego szeryfa z Warwickshire i Leicestershire.

Justiciars Anglii od 1232 roku do 1234 roku. Wysokiego Szeryfa Hertfordshire i Essex od 1221 roku do 1223 roku, najwyższy szeryfa w Lincolnshire od 1222 roku do 1224 roku, Wysokiego Szeryfa Bedfordshire i Buckinghamshire od 1228 roku do 1234 roku i Wysokiego Szeryfa Warwickshire, Leicestershire i Northamptonshire od 1229 roku do 1234 roku, kasztelan Zamku Beeston i Chester od 1236 roku, wspólnie z Hugh de Spencerem i Henry de Aldithley.

W 1208 roku w Seagrave, Leicestershire ożenił się z Rohese le Despencer (urodzona w Arnesby, Leicestershire w 1190 roku, zmarła w Seagrave, Leicestershire w 1227 roku), córką Thomasa Despenser. W 1228 roku w Barton Seagrave, Northamptonshire ożenił się z Idą de Hastings (urodzona w Ashill, Norfolk w 1208 roku, zmarła w London, Middlesex Feb 1289 roku), córką Williama de Hastings i Margery Bigod Norfolk [poślubiła w London, Middlesex w 1242 roku Sir Hugh Pecche (urodzony w Ipswich, Suffolk w 1217 roku, zmarł w London, Middlesex w styczniu 1292 roku)].

Z pierwszego małżeństwa doczekał się syna, sir Gilbert de Segrave (urodzony w 1202 roku, zmarł w Pons, Poitou 8 października 1254 roku). Zmarł w niewoli po kampanii w Gaskonii.

Nadano mu dwór w Caludon, Coventry w 1232 roku nadany przez Ranulph de Blondeville, IV hrabiego Chester. Ranulph przyznano mu także Bretby w 1209 roku.

W 1232 roku został głównym Justiciarem Anglii. Brał udział w procesie de Burgha, w listopadzie 1232 roku, który został oskarżony "o próbe zamachu stanu" w Anglii. Jako aktywny koadiutor Piotra des Roches, biskupa Winchester, Segrave poniósł klęskę jako królewski faworyt Henryka III. W 1234 roku został zwolniony z funkcji Justiciara. Wkrótce jednak zajmuje wpływową pozycję na dworze Henryka III, którą zachował aż do swojej śmierci.

Zmarł w dniu 9 listopada 1241 roku i został pochowany w opactwie w Leicester.


Żródła:

Stephen de Segrave w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Sir Stephen de SEGRAVE tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Stephen de Segrave w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk