Walter de Coutances (zmarł w Rouen 16 listopada 1207 roku)

Syn Reinfrida de Coutances i Gonilli.

Kanonik w Rouen od 1169 roku do 14 marca 1176 roku. Wicekanclerz Anglii od 1173 roku. Archidiakon Oxford od 14 marca 1176 roku do 8 maja 1183 roku. Biskup Lincoln od 8 maja 1183 roku do 17 listopada 1184 roku. Arcybiskup Rouen od 17 listopada 1184 roku do 16 listopada 1207 roku. Kanclerz Anglii od 1189 roku do 1197 roku. Justiciar de facto Anglii od 5 października 1191 roku do 25 grudnia 1193 roku.

Zanay również jako Gautier de Coutances, Walter of Rouen.

Urodził się w Kornwalii. Jego brat był Roger fitzReinfrid, był szeryfem królewskim za panowania króla Henryka II. Rodzina Coutances była pochodzenia rycerskiego i prawdopodobnie pierwotnie pochodziła z Normandii. Gererd de Coutances otrzymał tytuł magistra, co oznaczało, że posiadał wykształcenie wyższ, najprawdopodobniej uczęszczał do szkół w Paryżu.

Zaczął swoją królewską obsługę za panowania Henryka II, służąc jako sekretarz. Zgromadził szereg urzędów kościelnych, zostając kolejno: kanonikiem katedry w Rouen, skarbnik w Rouen i archidiakonem w Oxford. Henryk II wysłał go w misję dyplomatyczną za którą w nagrodę otrzymał biskupstwo Lincoln. Długo tam nie pozostał, bo otrzymał arcybiskupstwo Rouen pod koniec 1184 roku.

Coutances rozpoczął karierę jako urzędnik królewski, który prawdopodobnie zawdzięcza swoją pozycję za sprawą swojego brata, który był już w służbie królewskiej. Przed rokiem 1169 odtrzymał kanonię w Rouen. Walter de Coutances został kapelanem księcia Henryka "Młodego Króla", najstarszego syna żyjącego króla Henryka II, który zbuntował się przeciwko ojcu w 1173 roku. Walter de Coutances sprzeciwił się buntowi i wrócił do służby króla Henryka II. Następnie został arcydiakonem w Oxfordzie, być może w 1173 roku, na pewno do 14 marca 1176 roku. Został wybrany rektor, gdy Ralph de Warneville został kanclerzem Anglii, zapewne od 1173 roku. W latach 1176 i 1177, król Henryk II wysłał go na misjach dyplomatyczną do Flandrii i na francuski dworu królewskiego. Na polecenie króla Henryka, zarządzał całą adminsistracją Normandii.

Po powrocie do Anglii, Coutances otrzymał w opiekę opactwa Wilton i Ramsey, które były zarządzane przez króla Henryka do czasu wyboru nowych opatów. W ten sposób uzyskał prawo do pobierania dochodów z opactwa "w imię króla". W 1180 roku Henryk II wysła go do Francji na misję dyplomatyczną. W lutym 1182 roku został świadkiem w czasie spisywania testamentu przez króla Henryka II, po czym udał się do Normandii.

Walter de Coutances został wybrany na biskupa Lincoln przez króla Henryka II, spośród trzech innych kandydatów. 11 czerwca 1183 roku został wyświęcony na kapłana, a w Angers 3 lipca 1183 roku przyjął sakrę biskupią z rąk Richarda Dover, arcybiskupa Canterbury. 11 grudnia 1183 objął ingres katedry w Lincoln.

W 1184 roku została mianowany arcybiskupem Rouen. Kapituła Katedry w Rouen początkowo odrzuciła angielskich biskupów jako królewskich kandydatów. Upr króla, ktróry wskaza swojego kandydata, którym był Walter de Coutances. Został on potwierdzony bullą przez papieża z listopada 1184 roku. Walter de Coutances obawiał się zamiany z bogatego biskupstwa Lincoln na arcybikupstwa Rouen. Średniowieczny kronikarz William Newburgh napisał, że "ambicja ostatecznie zwyciężyła chciwość, i Walter de Coutances zgodził się na zamiane". Coutances pozostał jednak na dworze królewskim.

Zmarł w 1207 roku i został pochowany w katedrze w Rouen, w kaplicy świętych Piotra i Pawła.


Żródła:

Walter de Coutances w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Gautier de Coutances w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Archbishop Gautier de Coutances (Walter) w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Archbishop Walter of Coutances w "Catholic-Hierarchy" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk