Lancasterowie - w 1399 roku po pozbawieniu władzy Ryszarda II (zmarł w 1400 roku) koronę przejęła boczna linia rodu - Lancasterowie, której założycielem był Jan z Gandawy - książę Lancaster, młodszy syn króla Edwarda III. Starszy syn Jana, Henryk "Bolingbroke" przejął w 1399 roku tron po obaleniu Ryszarda II jako Henryk IV. Henryk V w 1422 roku w czasie apogeum wojny stuletniej został ogłoszony królem Francji.

W połowie XV wieku po skończeniu wojny z Francją i utracie prawie wszystkich posiadłości na kontynencie, rozpoczęła się wojna Lancasterów z Yorkami, drugą linią Plantagenetów, o prawa do tronu angielskiego. Była to tzw. wojna Dwóch Róż. W 1461 roku Henryk VI Lancaster został pozbawiony korony przez Edwarda IV Yorka. Po nieudanej próbie powrotu w 1470 roku po kilku miesiącach walk przegrał z Edwardem IV i Lancasterowie utracili ostatecznie tron Anglii.

Lancasterowie utracili władzę w wyniku wojny dwóch róż. Jednak ich krewni po kądzieli - Tudorowie pokonali Yorków, dając początek nowej dynastii. Nieślubna linia Lancasterów - Beaufortowie żyją w Anglii do dziś.


Żródła:

Plantageneci w "WikipediA"


Lancasterowie w "WikipediA"