Yorkowie - założycielem tej bocznej linii Plantagenetów, był młodszy syn króla Edwarda III - książę Yorku Edmund z Langley. W 1461 roku po złożeniu z tronu Henryka VI Lancastera, królem Anglii został Edward IV York. Ostatecznie przypadła mu korona w 1471 roku. Nadal trwały jednak walki wewnątrz rodziny. Po śmierci Edwarda jego młodszy brat Ryszard usunął jego młodocianych synów i sam zagarnął tron jako Ryszard III. Jego niepopularne rządy zakończyły się po klęsce w walce z nowym pretendentem do tronu - Henrykiem Tudorem. Śmierć Ryszarda III w 1485 roku pozwoliła zakończyć wojnę dwóch róż - nowy król Henryk VII Tudor był spokrewniony z obydwiema gałęziami dynastii.

Dynastia Yorków wymarła w linii męskiej w 1499 roku na śmierci Edwarda Plantageneta, hrabiego Warwick, w linii żeńskiej zaś w 1541 roku na śmierci błogosławionej Margaret Pole.


Żródła:

Plantageneci w "WikipediA"


Yorkowie w "WikipediA"