Dynastia Jimeno (Jimenez)

Starsza linia dynastii domu Iniguez, również zwana Giménez lub Ximenes, pochodzacy od króla Inigo Jiméneza, która panowała w królestwie Nawarry w latach 905-1234. Panowanie królów z dynastii Jimeno to okres największego znaczenia nawarskiej monarchii na Półwyspie Pirenejskim. Pierwszym władcą z tej dynastii był król Sancho I (panowała w latach 905-925). Zapoczątkował on aktywny udział Nawarry w rekonkwiście, zdobywając m.in. Calahorrę i Najerę. Dzięki poślubieniu przez króla Garcię I (panowała w latach 931-970) dziedziczki hrabstwa Aragonii (z którego w przyszłości wykształciło się królestwo Aragonii), weszło ono w skład królestwa Nawarry. Największą potęgę nawarska monarchia osiągnęła za panowania króla Sancho III "Wielkiego" (panowała w latach 1004-1035). Władca ten pod koniec swojego panowania uczynił Nawarrę dominującą siłą wśród chrześcijańskich państw hiszpańskich. W 1029 roku podporządkował sobie hrabstwo Kastylii (dzięki małżeństwu z jego dziedziczką, doną Mayor), 5 lat później zajął królestwo Leónu.

Swoje osiągnięcia polityczne i militarne Sancho III dokumentował w odpowiedniej tytulaturze. W 1034 roku przyjął tytuł "króla całej Hiszpanii" oraz" władcy imperium" .. Panowanie Sancho III okazało się także bardzo korzystne dla wewnętrznych dziejów Nawarry. Król patronował bowiem kolonizacji, wspierał zakładanie klasztorów kongregacji kluniackiej (co miało znaczenie nie tylko religijne, ale i przyczyniało się do podniesienie poziomu kulturalnego), zadbał też o to, by szlak pielgrzymkowy do relikwii św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella zyskał sławę w całej łacińskiej Europie. Po śmierci Sancho III stworzona przez niego wielka Nawarra została podzielona między jego synów. Rok 1035 zapoczątkował więc samodzielne dzieje Kastylii i Aragonii. Od połowy XII wieku właśnie te dwa królestwa, wydatnie powiększone o ziemie zdobyte na Maurach w trakcie rekonkwisty, coraz bardziej zaczęły dominować nad królestwem Nawarry. W 1234 roku, po bezpotomnej śmierci ostatniego króla Nawarry z dynastii [imeno, Sancho VII "Mocnego" (panowała w latach 1194--1234), tron Nawarry przeszedł w ręce jego siostrzeńca Tybalda z Szampanii (syna Blanki, siostry Sancha VII, i Tybalda III, hrabiego Szampanii).

Linia królów Nawarry wymarła w 1234 roku, ziemie poszły do dynastii Blois. Linia królów Kastylii i León wymarła w 1126 roku, a królestwa, przeszły w ręce dynastii Bourgong-Ivrea. Linia królów Aragonii ostatecznie wymarła w 1137 roku, a kraj poszedł w ręce dynastii Barcelońskiej.

Herby potomków naturalnych:

odmiany herbu Jimenez

herb Jimenez de Montalban


Żródła:

"Słownik dynastii Europy" - pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego