POCZET CESARZY AUSTRII

DYNASTIA HABSBURG-LORRAINE (BAUDEMONT)

Franciszek I cesarz Austrii od 11 sierpnia 1804 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand IV cesarz Austrii od 2 marca 1835 roku do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef cesarz Austrii od 2 grudnia 1848 roku do 8 czerwca 1867 roku, I cesarz Austro-Węgier od 8 czerwca 1867 roku do 21 listopada 1916 roku

POCZET CESARZY AUSTRO-WĘGIER

HOME