Ludwig Joseph Anton Johann Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński (urodzony we Florencji, 13 grudnia 1784 roku, zmarł w Wiedniu, 21 grudnia 1864 roku) herb

Jedenasty syn Leopolda II Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryńskiego, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, wielkiego księcia Toskanii, króla Czech i Węgien i Infantki Marii Luisy Capet-Bourbon-Vendôme-Spein, córki Karola III Capet-Bourbon-Vendôme-Spein króla Hiszpanii.

Arcyksiążę Austrii, generał armii austriackiej, de facto regent Austrii od 4 marca 1835 roku do 4 kwietnia 1848 roku.

Lodwik urodził się jako ostatni z szesnastu dzieci Wielkiego Księcia Piotra Leopolda (późniejszego cesarza Leopolda II). Przez sześć lat mieszkał we Florencji. W 1790 roku, Po wyborze ojca na cesarza, rodzina przeniosła się do Wiednia. Po przedwczesnej śmierci rodziców w 1792 roku w Ludwik wziął udział w koronacji brata Franciszka I, pod wpływem którego rozpoczął edukację wojską.

Po tradycyjnym szkoleniu wojskowym w wieku siedemnastu lat został pułkownikiem 8 Pułku Piechoty. Od 1804 roku był Generalnym Inspektorem Ochrony Granic. Rok później pomógł w walce w północnych Włoszech przeciwko Napoleona I. W 1807 roku osiągnął rangę Feldmarschalleutnant. Nastepnie Ludwik 20 kwietnia 1809 roku wziął udział w bitwie pod Abensbergiem i Eggmühlu dowodząć Austriackim 5-tym Korpusem podczas wojen napoleońskich, gdzie doznał porażki.

Ludwik postanowił także rozszerzyć swoją edukację i zaczął zajmować się handlem, nauką i matematyką. Dla poszerzenie ówczesnych horyzontów zimą z 1815 na 1816 roku z bratem arcyksięciem Johann wyjechał do Francji, później do Anglii i Szkocji. W trakcie podróży zwiedzał fabryki, warsztaty, młyny, tkalnie i przędzelnie. Poznawał różne technologie, opisy, plany i modele pracy. W czasie podróży otrzymał w Szkockiej stolicy Edynburgu mianowany honorowym obywatelem. Po powrocie w 1819 roku otrzymał tytuł Dyrektora Generalnej Artylerii. Pełnił tę funkcję do 1849 roku.

Jako członek Rady Państwa kilkakrotnie reprezentował cesarza Franciszka II (I), został również wyznaczony przez brata w testamencie na szefa tajnej konferencji państwowej, która w latach 1836-1848 sprawowała faktyczną władzę za panowania Ferdynanda I.

Ludwig jako przedstawiciel absolutyzmu popierał politykę kanclerza Metternicha. Po wybuchu rewolucji marcowej w 1848 roku Ludwik wycofał się z życia publicznego.

W 1848 roku został honorowym członkiem Austriackiej Akademii Nauk. Nigdy się nie ożenił. Zmarł w 1864 roku i został pochowany w krypcie kapucynów w Wiedniu.


Żródła:

Ludwig von Österreich (1784-1864) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ludvík Habsbursko-Lotrinský w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk