Ekbert Luitpolding von Diepholt-Andechs (urodzony po 1173 roku, zmarł w Wiedniu, 5 czerwca 1237 roku) herb

Trzeci syn Bertolda IV (VI) Luitpolding, hrabiego Diessen i Andechs, księcia Meranu, margrabiego Istrii, księcia Slawonii i Agnieszki Wettin, córki Deda V Wettin, margrabiego Łużyc Dolnych.

Rektora Theuerstadt od 1196 roku, dziekan Bamberga od 18 marca 1200 roku, biskup Bamberga od między 4 marca a 27 września 1203 roku do 5 czerwca 1237 roku, wikariusz Austrii i Styrii od kwietnia? 1237 roku do 5 czerwca 1237 roku.

Brat brat Ottona I, księcia Meranu, św. Jadwigi Śląskiej i Bertholda V, hrabiego Andechs, księcia Meranu, arcybiskupa-metropolity Kolocsa, biskupa-patriarchy Akwilei, regenta Królestwa Węgier, bana Chorwacji, Dalmacji i Slawonii, wojewody siedmiogrodzkiego i Gertrudy Węgierskiej i Agnieszki Francuskiej.

W tym czasie zbudowano katedrę w Bambergu. Jest zwolennikiem cesarza Fryderyka II. Wybrany na biskupa Bambergu między 4 marca a 27 września 1203 roku, 22 grudnia 1203 roku potwierdzony tytuł przez papieża Innocentego III.

21 czerwca 1208 roku został zamordowany palatyn Otto von Wittelsbach - biskup Ekbert wraz z bratem Henrykiem niesłusznie zostali podejrzani o współudział w morderstwie, na braci spadły cesarskie kary i zwiazku z tym obaj uciekli do szwagra - króla Andrzeja II na Węgry.

W 1211 roku Ekbert powrócił do Bamberga i został w maju 1212 roku przywrócony przez cesarza Ottona IV. W latyach 1217-1218 brał udział w krucjacie króla Andrzeja II. Od 1225 roku często można go znaleźć jako wpływowego doradcę cesarza Fryderyka II. W Marburgu 1 maja 1236 roku wziął udział w kanonizacji siostrzenicy Elżbiety z Turyngii. W Wiedniu w lutym 1237 roku, uczestniczył w wyborach na króla Konrada IV. Zmarł po tym, jak Fryderyk II mianował go gubernatorem Austrii i Styrii.

Został pochowany w Bambergu. Około 1600 roku wybudowano dla biskupa pomnik, który okazał się historycznym dziełem.


Żródła:

Ekbert w "Genealogie Mittelalter" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


EKBERT w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ecbert von Andex-Merania w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk