Engelschalk I Wilhelminer (zmarł na Morawach, w 871 roku)

Syn Wilhelma (I) Wilhelminer i Engilrady.

Margrabia (comes terminalis) Panonii i Graf Górnej Panonii od 857 roku do 871 roku.

W jego czasach Marchia Austriacka odpowiadała obszarowi rzeki Dunaj od Traungau do Szombathely i rzeki Ráby w tym basen wiedeński. Była to militarna strefa graniczna z państwem Wielkich Moraw.

Engelschalk współrządził marchią wraz z bratem Wilhelmem II. W 871 roku wraz z bratem Wilhelmem II poległ w walce z państwem wielkomorawskim. Ich następca został hrabia Aribo I, sprawca wojny Wilhelmingów w latach 882-884, wywołanej przez Engelschalka II, syna Engelschalka I, który domagał się od stryja Aribo władzy nad marchią.

Bracia założyli między innymi Herzogenburg i Wilhelmsburg.

Ze związku z nieznana kobeita, miał:

Poppo (utonł w rzece Hraba, w 884 roku), po nim potomstwo,

dziecko,

Wilhelm [III] (zamordowany na Morawich, w 893 roku),

Engelschalk II (zmarł w 909 roku), margrabia (comes terminalis) Panonii.


Żródła:

Engelschalk I w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Engelschalk I w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ENGELSCHALK [I] w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk