Georg von Liechtenstein (urodzony w 1480 roku, zmarł 6 sierpnia 1548 roku) herb

Syn Henryka VII "Kulawego" von Lichtenstein, seniora zu Feldberg, członka austriackiej Tajnej Rady, gubernatora Moraw i Agnes von Starhemberg, córki Johannes III von Starhemberg.

Książę von und zu Liechtenstein i senior de Steieregg jako George VI od 1483 roku do 6 sierpnia 1548 roku. Cesarski generał. Tytularny król Austrii jako George I od 27 września 1529 roku do 6 sierpnia 1548 roku.

W 1518 roku poślubił Magdalenę von Polheim (urodzony w 1497 roku, zmarła około 1522 roku), córka Wolfganga IV, barona von Polheim i Johanny van Borsselen, córki Wolfaerta VI de Borselen, hrabiego de Grandpré.

W czasie najazdu Imperium Osmańskiego za panowania Sulejmana "Wspaniałego" zdobyto w 1529 roku Wiedeń i zająto dużą części Austrii. Habsburgowie musieli uciekać z kraju, pozostawiając ogromną część ziem na zdobytych przez Osmanów w rękach rodu of Liechtenstein.

Za sprawa sułatana Sulejmana Jerzy VI von Liechtenstein otrzymał tytuł "Jego Królewskiej Mości, George I, dzięki łasce Bożej, króla Austrii" i został koronowany 24 października 1529 roku w St. Szczepana w Wiedniu. Nowo utworzone Królestwo składało się z Górnej i Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Kranioli oraz z Salzburga, ze stolicą w Wiedniu.


Żródła:

Georg VI von und zu Liechtenstein w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk