Gundachar (zmarł w 869 roku)

Margrabia Panonii i Karyntii od maja? 863 roku do kwietnia 865 roku, prefekt Bawarii od 863 roku do 869 roku.

Około 858 roku hrabiowie (lub książęta) Rihher z Panonii i Pabo z Karyntii spiskowali przeciwko prefektowi Karlomanowi, który zastąpił ich odpowiednio przez Udalricha i Gundachara. polityka Karlomana nie spodobała się królowi Ludwikowi "Niemieckiemu", który w 863 roku przeprowadził armię do Pannonii pod pretekstem podporządkowania Rościsława na Morawach. Jednak Ludwik zamierzał pokonać Karlomana, który powierzył większość swoich sił Gundacharowi, by strzegł rzeki Schwarza.

Louis potajemnie negocjował z Gundacharem, który przeszedł z armią na stronę króla w zamian za nominację do Karyntii z tytuł prefekta. W 866 roku Gundachar, ponownie został wasalem Karlomana, zaangażował się na rzecz Ludwika "Młodszego" wypowiadając posłuszeństwo Ludwikowi "Niemieckiemu", który w toku walk pokonanał go i w bitwie zabitł.

W dokumentach historycznych istnieją przekazay, iż Gundachar brał udział w innych buntach i zniewagach łamiąc przysięgi lenne. W 869 roku udał się do Rościsława, gdzie uzyskał ochronę. Przygotowując się do ataku na Karlomana, podobno powiedział swoim morawskim sprzymierzeńcom, że w Św. Emmeram z Regensburga, na którego relikwie przysięgał wierność Ludwikowi, trzyma broń w rękach i nie pozwali mu podnosić rąki i podjąć walki. W toku walk został zabity w bitwie, a Ludwik zamówił uroczystości związku z jego śmiercią.


Żródła:

Gundachar, Margrave of Carinthia w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk