Hermann VI Zähringen (urodzony około 1225 roku, zmarł 4 paździenrika 1250 roku) herb

Syn Hermanna V Zähringen, margrabiego Badeni i Werony i Irmengardy Welf, córki Henryka V Welfa, hrabiego-palatyna reńskiego.

Margrabia Badenii i Werony jako Hermann VI od 16 stycznia 1243 roku do sierpnia 1248 roku, książę de iure uxoris Austrii i Styrii jako Hermann I od sierpnia 1248 roku do 4 paździenrika 1250 roku, pretendenta do tronu Niemiec od 1248 roku do 4 paździenrika 1250 roku.

W sierpniu 1248 roku poślubił Gertrudę Luitpolding-Babenberg (urodzona około 1228 roku, zmarła w Seußlitz koło Miśni, 24 kwietnia 1288 roku), księżną Mödling, tytularną księżną Austrii i Styrii, córkę Henryka Luitpolding-Babenberga Austriackiego, księcia Mödling i Agnieszki Turyńskiej, córki Hermanna I, landgrafa Turyngii, hrabiego palatynatu Saksonii.

Jego ojciec prawdopodobnie powierzył mu za życia obowiązki w hrabstwie Sausenberg. "Irmengardis relicta Hermanni Marchioni de Baden, soror ducissa Bavarica" założył klasztor w Lichtenthal w 1245 roku i potwierdził fundację klasztoru w 1246 roku w "Irmengardis marchionissa cum duobus filiis suis marchionibus...Hermanno et Rudolpho".

W 1248 roku Herman VI ożenił się Gertrudą, spadkobierczynią poległego dwa lata wcześniej Fryderyka "Bitnego". 14 września 1248 roku papież Innocenty IV przyznał Hermanowi prawa do spadku po Babenbergach. W 1248 roku, po ślubie z austriacką książniczką, Hermann oddał bratu Rudolfowi I kontrolę nad margrabstwem Badenii i przeniósł się do Austrii, gdzie próbował rządzić dziedzicznymi ziemiami swojej żony. Nowy władca opanował Górną, a następnie Dolną Austrię.

30 sierpnia 1249 roku w Krems an der Donau przybrał tytuł księcia Austrii, Styrii i margrabiego Badenii. Władzę w Styrii sprawował jednak hrabia Gorycji Meinhard III, który zdobyć także Austrię. W 1250 roku Herman popadł w konflikt z księciem Karyntii Ulrykiem III o Krainę. Na pomoc Ulrykowi pospieszył jego brat arcybiskup salzburski Filip Spanheim, który najechał na Styrię i poważnie ją zniszczył. Meinhard musiał wycofać się z Krainy i nie mógł zaangażować się w Austrii.

Herman w tym czasie toczył walki z nieprzychylnymi mu możnymi oraz najazdem węgierskim, którym kierował król Bela IV. Wydarzenia te poważnie osłabiły pozycję księcia, który zaczął tracić władzę nad krajem. Niespodziewanie zmarł 4 października 1250 roku, zapewne otruty, ale na co nie ma dowodów. Hermann został pochowany w opactwie Klosterneuburg.

Hermann VI z Gertrudą Babenberg miał dwoje dzieci.

"Altahenses Annales" odnotowują śmierć Hermana na 4 października 1250 roku "...Hermannus marchio de Baden". Pochowany w Klosterneuburg.


Żródła:

Herman VI Badeński w "Wikipedia"


Hermann VI. (Baden) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


HERMANN w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

14-11-2020