Liutpold (Leopold von Bayern) Housi-Luitpolding (urodzony w Nordgau, pomiędzy 850 a 860 rokiem, zmarł w Pressburgu (obecnie Bratysława) w Pannonii, 4 lipca 907 roku) herb

Syn Ernsta II Housi, hrabiego Bawarii.

Margrabia Panonii od maja? 898 roku do września? 898 roku, margrabia Bawarii, Graf Karyntii i Górnej Panonii od marca 893 roku do września? 898 roku, margrabia Nordgau od 895 roku.

Poślubił Kunegundę Ahalolfing Szwabską (urodzona około 878 roku, zmarła w opactwie Lorsch, 7 lutego po 918 roku), córkę Bertholda I, hrabiego-palatyna Szwabii i Giseli Karoling, córki Ludwika "Niemieckiego" Karolinga, króla Wschodnich Franków i Emmy z Altdorfu.

Być może z rodziny Huosi lub spokrewniony z dynastią Karolingów przez Liutswinda, matki cesarza Arnulfa z Karyntii. Protoplasta rodu Luitpoldingów, która rządziła Bawarią i Karyntią do połowa X wieku.

W marcu 893 roku został mianowany margrabią Karyntii i Górnej Panonii przez Arnulfa z Karyntii, a następnie króla Wschodnich Frankonii. Luitpold zastąpił obalonego margrabiego Engelschalk II z rodziny Wilhelminer.

W przeciwieństwie do swoich poprzedników mógł rozszerzyć swą władzę bez przeszkód ze strony potężnego margrabiego Aribo, zdobywając liczne hrabstwa w Karyntii, a także nad Dunajem i w Nordgau wokół Regensburga od 895 roku i stając się najbardziej znanym arystokratą Bawarii. Poprzez podboje położył podwaliny pod odnowione księstwo bawarskie, co wykorzystał jego syn Arnulf "Zły", który po śmierci ojca, po raz pierwszy przyjął tytuł księcia bawarskiego.

Ponieważ Luitpold pozostał wiernym zwolennikiem monarchy karolińskiego Arnulfa z Karyntii i jego syna Ludwika "Dziecka", cieszył się ich poparciem i powierzono mu obronę na granicy węgierskiej i morawskiej. W 898 roku z powodzeniem walczył przeciwko Mojmirowi II, królowi Wielkich Moraw, który zbuntował się przeciw władzy brata króla Świętopełka II. W trakcie walk zmusił Mojmira do złożenia hołdu Arnulfowi.

W 903 roku Luitpold otrzymał tytuł dux Boemanorum (Duke in Bohemia). Zorganizował obronę Franków przed Madziarami dowodzonymi przez wodzą Wielkiego Księcia Árpáda i w trakcie najazdu Węgrów 4 lipca 907 roku zginął na wschód od Wiednia w bitwie pod Pressburgiem.

Luitpold poślubił Kunegundę Szwabską, córkę Bertholda I, królewskiego palatyna w Szwabii i siostrę księcia Erchanger Szwabii, członkini dynastii Ahalolfing, z którym miała dwóch synów. Po śmierci Luitpolda w 913 roku Kunegunda poślubiła króla Konrada I.

Z tytułów jego potomków Luitpold jest często nazywany księciem Bawarii lub margrabią Bawarii, przy czym ten drugi tytuł jest bardziej dokładny do jego rzeczywistego statusu.


Żródła:

Luitpold, Margrave of Bavaria w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Luitpold, margrave of Bavaria w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk