Meinhard III (I) Meinheringer de Görtz (urodzony około 17 stycznia 1194 roku, zmarł 22 lipca 1258 roku) herb

Syn Engelberta III Meinheringer de Görtz, hrabiego Gorycji i Mathildy Luitpoldings von Diepholt-Andechs, córki Bertholda I (V) Luitpoldings von Diepholt-Andechs, margrabiego Istrii.

Hrabia Gorycji jako Meinhard III od 1220 roku do 22 lipca 1258 roku, hrabia Tyrolu jako Meinhard I od 1253 roku do 22 lipca 1258 roku, gubernator Styrii i Karnioli od 15 czerwca 1246 roku do 1250 roku, gubernator Austrii od grudnia 1248 roku do 1250 roku.

Przed 29 września 1237 roku poślubił Adelheide Meinheringer Tyrolską (zmarła 26 maja 1279 roku), córki Albrechta IV Meinheringer, hrabiego Tyrolu i Uta von Frontenhausen, córki Heinricha II, hrabiego Lechsgemund, Frontenhausen i Teisbach.

Starszy syn Engelberta III, hrabiego Gorycji i jego drugiej żony Matyldy von Andechs, siostry Bertholda VI von Andechsa, księcia Meranu, ojca Świętej Jadwigi z Meran, żony Henryka I "Brodatego", księcia śląskiego.

W 1237 roku Meinhard poślubił Adelajdy Tyrolskiej, córkę Albrechta III, hrabiego Tyrol. Mieli czworo dzieci.

Meinhard przejął kontrolę nad majątkiem Gorycji i jego rodziną po śmierci ojca. Mocno poparł cesarza Fryderyka II z Hohenstaufen, a po śmierci ostatniego księcia Babenbergów Fryderyka II w Austrii i Styrii w 1246 roku Meinhard został mianowany gubernatorem cesarskim księstwa styryjskiego i Karnioli, a od 1250 roku także w Austrii, skąd został wydalony przez Przemysława Ottokara II, króla Czech, w 1250 roku.

Meinhard, wspierany przez Alberechta III z Tyrolu, próbował przejąć kontrolę w Karyntii, ale nie udało mu się przeprowadzić nieudanej kampanii przeciwko Bernhardowi, księciu Karyntii i jego synowi Filipowi, wybranemu arcybiskupem Salzburga. 8 września 1252 roku został ostatecznie pokonany i aresztowany w Greifenburgu. Zgodnie z postanowieniami traktatu z Lieserhofen, zawartego w dniu 27 grudnia 1252 roku, musiał oddać synów Meinharda i Alberta w ręce Filipa jako zakładników. Obaj zostali uwięzieni w Burg Hohenwerfen, gdzie przebywali do 1258 roku. Meinhard i jego teść Alberecht III również musiał zapłacić odszkodowanie i zrzec się pewnych dóbr, w tym Mittersill, Virgen, Matrei i Oberdrauburg.

Po śmierci Albrechta IV, hrabiego Tyrolu w 1253 roku Meinhard i jego szwagier Gebhard von Hirschberg podzielił Tyrol, z którego Meinhard przejął południową część z Meranem.

Meinhard zmarł 22 lipca 1258 roku i został pochowany w Tyrolu.


Żródła:

Meinhard III-I w "Genealogics - Leo van de Pas" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Meinhard I, Count of Gorizia-Tyrol w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

23-12-2021