Rudolf II "Dobroduszny" Habsburg (urodzony w Rheinfelden, w 1270 roku, zmarł w Pradze, 10 maja 1290 roku) herb

Syn Rudolfa I Habsburga, króla Niemiec, hrabiego Habsburga i de Klettgau, hrabiego Górnej Alzacji, hrabiego von Kyburg, landgrafa von Thurgau, księcia Karyntii, księcia Krainy i Gertrudy Anny Hohenzollern von Zollern-Hohenberg, córki Burkharda V (VIII) Hohenzollern, hrabiego von Zollern, hrabiego von Hohenberg.

Książę Austrii od 27 grudnia 1282 roku do 1 stycznia 1283 roku, książę Szwabii od 1273 roku do 10 maja 1290 roku.

W 1284 roku poślubił Agnieszkę Przemyślidównę (urodzona 5 września 1269 roku, zmarła w Pradze, 17 maja 1296 roku), córką Przemysła Ottokara II Przemyślida, króla Czech, margrabiego Moraw, księcia Austrii, pretendenta do tronu niemieckiego i Kunegundy Rurykowiczównej Halickiej, córki Rościsław Rurykowicza księcia halickiego, bana Slawonii, cara Bułgarii.

W 1282 roku wraz ze starszym bratem Albrechtem został podniesiony do stanu książąt Rzeszy i były im obu nadane ziemie odebrane królowi Czech Przemysłowi Ottokarowi II. Nadanie opierało się na prawie alemańskim i okazało się niemożliwe do zastosowania w warunkach austriackich.

1 czerwca 1283 roku pod naciskiem stanów jedynym panem został ogłoszony Albrecht. Rudolf miał w ciągu 4 lat otrzymać jakieś księstwo, królestwo lub odszkodowanie w pieniądzach. Od 1273 roku nosił tytuł księcia Szwabii. Ojciec zamierzał także uczynić go swoim następcą na tronie niemieckim. W tej sytuacji Rudolf II zajął się administrowaniem rodowymi majątkami.

Zmarł podczas odwiedzin u siostry Guty, żony króla Czech Wacława II. Powodem odwiedzin Rudolfa swojego szwagra, króla Wacława na praskim dworze, była złożona sytuacja polityczna po uwięzieniu Záviša od Falkenštejna i przyszłego losu Záviša. Rudolf jednak nagle i ciężko zachorował, a szybki rozwój choroby spowodował szybka śmierć. Spekulowano, że został otruty na dworze w Pradze. Na Zamku Praskim pochowali człowieka, który miał być królem rzymsko-niemieckim i być może cesarzem.

Został pochowany na Hradczanach. W 1373 roku Karol IV polecił przenieść jego szczątki do katedry św. Wita.

Ze związku z Agnieszką miał pogrobowego syna.


Żródła:

Rudolf II w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Rudolf II. Śvábský w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk