Wilhelm II Wilhelminer (zmarł na Morawach, w 871 roku)

Syn Wilhelma (I) Wilhelminer i Engilrady.

Margrabia (comes terminalis) Panonii, Graf de Traungau od 857 roku do 871 roku.

Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że Wilhelm [II] był synem Wilhelma [I], ale wydaje się to prawdopodobne.

Od roku 857 roku rządził wraz z bratem Engelschalkiem I na obszarze dzisiejszej Górnej Austrii i nazwany Panonią, rozciągający sie od Dunaju, poprzez Traungau i Szombathely do rzeki Rába, łącznie z basenem wiedeńskim. Była to militarna strefa graniczna przeciwko Awarom. "Annales Fuldenses" odnotowują, że "duo fratres Willihelmus et Engilscalcus" otrzymali "terminum regni Baioariorum w Oriente" od Ludwika II "Niemieckiego" króla wschodnich Franków i że utrzymywali terytorium przeciwko Morawom, i którzy zginęli z nimi w bitwie. Ich synowie nie zostali potwierdzeni jako ich następcy, a ziemia została przyznane "Erbo" - Aribo I.

Byli oni zwolennikami Karlomana.

Bracia w 871 roku zginali w walce z państwem wielkomarawskim, pod dowództwem Światopełka I, który wzniecił powstanie przeciwko władzy Franków. Ich następcą został pogromca Światopełka, Aribo I i sprawca wojny Wilhelmingów w latach 882-884, wywołanej przez Engelschalka II, syna Engelschalka I, który domagał się od stryja Aribo władzy nad marchią.

Ze związku z nieznana kobietą, miał:

Megingoza (utonął w rzece Hraba, w 884 roku).


Żródła:

Wilhelm II. (Ostmark) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wilhelm II. (Ostmark) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


WILHELM [II] w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk