Alexander Freiherr von Koller (urodzony w Pradze, 3 czerwca 1813 roku, zmarł w Baden w Wiedniu, 29 maja 1890 roku) herb

Syn Franza Freiherr von Koller, austriackiego feldmarszałka, austriackiego komisarza przy Napoleonie I w podróży z Fontainebleau na Elbę i Johanny von Gränzenstein.

Gubernator Czech od 10 października 1868 roku do 11 maja 1870 roku i od 26 listopada 1871 roku do 14 czerwca 1874 roku. minister Wojny Austro-Węgier od 14 czerwca 1874 roku do 21 czerwca 1876 roku.

W 1846 roku poślubił Aleksandrę Augustę von Raymann.

W 1809 roku ojciec otrzymał dziedziczny tytuł barona von Koller.

Karierę wojskowa rozpoczął w husarskim pułku. W 1848 roku został oficerem w czasie włoskich wojen niepodległościowych biorąc udział w bitwie pod Sommacompagna, pod Salizone i pod Custozzą. W 1849 roku odznaczył się w walkach pod Borgo San Siro i Gambolo. W kampanii 1859 roku za wybitne zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Austriacko-Cesarskiego Orderu Leopolda. Następnie w 1866 roku został odznaczony Orderem Żelaznej Korony II Klasy. W 1866 roku otrzymał awans na porucznika i objął dowództwo kirasjerów Mikołaja I, cesarz Rosji. W 1868 roku został dyrektorem biura gubernatora w Pradze. Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Żelaznej Korony, I Klasy i stał się Tajnym Radą. W 1871 roku dostał się do Biura Wojskowego Komendanta Bratysławy i został powołany na stanowisko prezesa i komendanta gubernatora Czech. Za swoją pracę został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda. W 1873 roku został generałem kawalerii i został w 1874 roku urząd ministra wojny, którego pełnił od 14 czerwca 1874 roku do 21 czerwca 1876 roku. W 1876 roku został uhonorowany Order Świętego Stefana. Do swoich zasług został m.in. wyróżnony: członkostwo życia na dworze cesarskim, mianowany kapitanem pierwszego ochroniarza cesarskiego, obywatelstwo honorowe zaproponowane przez czeskie miasta.

29 maja 1890 roku według praskiej prasowy: "po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł baron Koller" - w następnym wydaniu lokalnej gazety, w dniu 31 maja 1890 roku, pogrzeb barona von Koller nastąpi w Baden, na którym będzie uczestniczył cesarz Franciszek Józef I.

Poślubił Aleksandrę Augustę von Raymann z którą miał:

Söhne Alexander,

August,

Johanna.


Żródła:

Alexander von Koller w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-07-2020