Bolesław III "Rudy, Ślepy" Przemyślid (urodzony w Pradze, około 965 roku, zmarł w Polsce, w 1034 roku) herb

Syn Bolesława II "Pobożnego" Przemyślid, księcia Czech i Emmy (Hemmy) [Adiva, Aelgiva] Cerdicingas, córki Edwarda I "Starszego" Cerdicingas, króla Wessex, króla Anglii.

Książę Czech i Moraw od 7 lutego 999 roku do maja (faktycznie do lipca) 1002 roku i od 9 lutego do marca 1003 roku.

W 995 roku uczestniczył w wyprawie Ottona III przeciwko Obodrytom. Po śmierci ojca jako najstarszy z żyjących synów objął w 999 roku władzę w państwie, od początku zmagając się ze wspieraną przez Niemców, przede wszystkim przez księcia bawarskiego Henryka i możny ród Wrszowców z opozycją młodszych braci. Przejęcie tronu doprowadziło do wystąpienia przeciwko niemu młodszych braci, Jaromira i Ołdrzycha, którzy znaleźli poparcie możnych, m.in przedstawicieli rodu Wrszowców. Bolesław nakazał wykastrować Jaromira i udusić w łaźni Ołdrzycha, przed czym uchroniła ich ucieczka na dwór Henryka, księcia Bawarii.

Bolesław "Rudy" szukał sprzymierzeńca w margrabim Miśni Ekkehardzie, uznając jego zwierzchnictwo. Po śmierci Ottona II i objęciu władzy przez Henryka II, księcia Bawarii, Bolesław próbował związać się z nowym królem. Bunt w Czechach, spowodowany okrutnymi rządami Bolesława, zmusił go do ucieczki do Niemiec. Wykorzystał to książę polski Bolesław "Chrobry", usadzając na tronie czeskim oddanego sobie Władywoja spoza dynastii Przemyślidów. Wkrótce jednak nastąpiło odwrócenie przymierzy, Władywoj nawiązał kontakty z Henrykiem II, a po jego śmierci w 1003 roku tron czeski objął Jaromir.

Bolesław "Rudy" znalazł się na dworze polskim i przy pomocy Chrobrego, który usunął Jaromira od władzy, wrócił na tron czeski. Kiedy jednak Rudy popełnił nowe okrucieństwa, niszcząc opozycję i mordując przedstawicieli rodu Wrszowców, Bolesław "Chrobry" ponownie wmieszał się w sprawy czeskie. Zaprosił Bolesława "Rudego" do Krakowa, gdzie go oślepił, a następnie uwięził. Sam natomiast objął władze w Czechach, skąd po osiemnastu miesiącach w 1004 roku został wyparty przez Jaromira, współpracującego z cesarzem.

Bolesław "Rudy" zmarł dopiero po latach, ale już nie odegrał żadnej roli w dziejach Czech. Nigdy nie wrócił do Czech, najprawdopodobniej umierając w niewoli około trzydziestu lat później. Bolesław "Chrobry" wkroczył do Czech w 1003 roku i zajął Praga bez jakiejkolwiek poważnej opozycji. Od ponad roku rządził jako książę Bolesław IV. Następnie zrezygnował z roszczenia do księstwa czeskiego i został zastąpiony przez Jaromíra, który, popierany przez Henryka II, wszedł przez bramę w Pradze, a w 1004 roku otrzymał księstwo czeskie.

Bolesław III nie miał męskiego potomka i nie jest znane imię żony.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski