Brzetysław II Przemyślid (urodzony w 1092 roku, zamordowany w Zbecno, 22 grudnia 1100 roku) herb

Syn Wratysława II Przemyslida, księcia Czech i Adelajdy Arpadówny, córki Andrzeja I "Białego, Katolika" Arpada, króla Węgier i N.N..

Książę Czech od 6 września 1092 roku do 22 grudnia (faktycznie do 14 września) 1100 roku.

We wrześniu 1094 roku poślubił Ludgardę Babenberg (urodzona około 1075 roku, zmarła 31 grudnia zapewne w 1120 roku), córką Adalbert I Babenberg, hrabiego de Windberg-Bogen i Luitgardy Luitpoldings, córki Fryderyka II Luitpoldings, hrabiego de Diessen.

Brat Borzywoja II, Władysława I i Sobiesława I.

Pod koniec panowania ojca poparł bunt rycerstwa w 1091 roku. Po jego zakończeniu zbiegł za granicę. Zgodnie z zasadą senioratu objął tron po zgonie stryja Konrada I. Wstąpił na tron po krótkim, ośmiomiesięcznym panowaniu swojego stryja Konrada I. Słynął ze swojej walki z poganami.

Od początku panowania dążył do likwidacji pogaństwa w Czechach, ponownie wygnał mnichów obrządku słowiańskiego.

Dążąc do wydobycia od Władysława I Hermana zaległego trybutu ze Śląska, w latach 1092, 1093 i 1096 urządzał najazdy na Śląsk i ponownie przyłączył do Czech ziemię kłodzką. Mieszał się w wewnętrzne sprawy polskie, m.in. popierając opozycję możnowładczą przeciwko wojewodzie Sieciechowi.

Toczył zacięty spór z książętami morawskimi Oldrzychem i Lutoldem, potomkami Konrada I, wspieranymi przez Polskę i Austrię. Ostatecznie w 1099 roku odebrał im grody morawskie.

Za jego rządów w 1096 roku doszło do pogromu Żydów. W 1098 roku Brzetysław kazał skonfiskować żydowskie majątki.

Walczył przeciwko odzyskującemu znaczenie możnowładczemu rodowi Wrszowców. Padł ofiarą zamachu przygotowanego przez krewnych i Wrszowców.


Żródła:

"POCZET KRÓLÓW WĘGIER" - autor: Karczewski Przemysław


Brzetysław II w "Wikipedia"