Ernest Leopold Roman Freiherr von Kellersperg (urodzony w Graz, Styria, Austria, 20 styczeń 1822 roku, zmarł w Graz, Styria, Austria, 22. kwietnia 1879 roku)

Syn Josepha Marii Freiherr von Kellersperg i Marii Anny Aloisi Edle von Kellersperg.

Członka Rady Cesarskiej od 1861 roku do 1863. Gubernator Czech od 19 lipca 1861 roku do 28 kwietnia 1863 roku. Administrator Czech od 8 marca 1867 roku do 10 października 1868 roku.

Poślubił Leoninę Gräfin von und zu Schäffenberg (urodzona w Graz, Styria, Austria , 23 listopada 1838 roku, zmarła w Söding, Voitsberg District, Styria, Austria, 31 sierpnia 1899 roku).

Ze związku z Leoniną Gräfin von und zu Schäffenberg, miał sześcoi synów:

KASPAR Joseph Freiherr von Kellersperg (urodzony w Pradze 1 lutego 1861 rok, zmarł po 1891 roku), po nim tylko córka,

CHRISTIAN Anton Freiherr von Kellersperg (urodzony w Trieście, 19 września 1864 roku, zmarł po 1912 roku), po nim potomstwo,

BERNHARD Joseph Freiherr von Kellersperg (urodzony 27 lutego 1866 roku, zmarł 31 stycznia 1917 roku), zmarł bezpotomnie,

RODERICH Ernst Freiherr von Kellersperg (urodzony 19 września 1869 roku, zmarł ?), zmarł bezpotomnie,

Oswald Joseph Freiherr von Kellersperg (urodzony 7 czerwca 1871 roku, zmarł 19 grudnia 1928 roku), po nim potomstwo,

LEO Wolfgang Ernst Maria Alois Bartholomäus Freiherr von Kellersperg (urodzony 10 maja 1876 roku, zmarł po 1916 roku), po nim potomstwo.

Austriacki arystokrata i polityk narodowości niemieckiej.

Studiował prawo, a następnie wstąpił do służby cywilnej. Pracował w Biurze Gubernatora w Mediolanie, a następnie został zastępcą gubernatora w Pradze. Po odwołany gubernatora Antona Forgách, von Kellersperg został gubernatorem Czech. W marcu 1867 roku został administratorem Czech, po wybuchu ogólno-społecznych nastrojów wśród Czechów konflikcie narodowściowym Austro-Węgier.

W 1864 roku był delegatem do Rady Cesarstwa (wybrany w wyborach pośrednich) w Pilźnie. 16 listopada 1864 roku został zaprzysieżony.

Jako gubernator odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów prowincjonalnych w marcu 1867 roku, w której poparł Partię Konstytucyjną, która uzyskała większość miejsc w Sejmie.

Kupił posiadłość w Styrii - Söding, Altenburg i Pichling. W tym okresie był politycznie zaangażowany. Kiedy w 1871 roku upadł rząd Karl von Hohenwart, Ernst Leopold von Kellersperg został uznano jako nowy premier. Jednakże nie otrzymała popaprcia parlamentu.

Według niektórych źródeł w 1871 roku został ponownie delegowanych do Rady Cesarskiej. W listach posłów, nie figurwał do Rady Cesarskiej w pierwszych bezpośrednich wyborach w 1873 roku.

W ostatnich latach przed śmiercią miał problemy zdrowotne. Zmarł w kwietniu 1879 roku.


Żródła:

Ernst Leopold von Kellersperg w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Freiherr ERNST Leopold von Kellersperg w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk