Ernest Leopold Roman Freiherr von Kellersperg (urodzony 20 styczeń 1822 roku, zmarł w Graz, 22. kwietnia 1879 roku)

członka z Rady Cesarskiego od 1861 roku do 1863. Gubernator Czech od 19 lipca 1861 roku do 28 kwietnia 1863 roku. Administrator Czech od 8 marca 1867 roku do 10 października 1868 roku.

Poślubił Leoninę hrabiną von Schärffenbergovou.

Austriacki arystokrata i polityk narodowości niemieckiej.

Studiował prawo, a następnie wstąpił do służby cywilnej. Pracował w Biurze Gubernatora w Mediolanie, a następnie został zastępcą gubernatora w Pradze. Po odwołany gubernatora Antona Forgách, von Kellersperg został gubernatorem Czech. W marcu 1867 roku został administratorem Czech, po wybuchu ogólno-społecznych nastrojów wśród Czechów konflikcie narodowściowym Austro-Węgier.

W 1864 roku był delegatem do Rady Cesarstwa (wybrany w wyborach pośrednich) w Pilźnie. 16 listopada 1864 roku został zaprzysieżony.

Jako gubernator odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów prowincjonalnych w marcu 1867 roku, w której poparł Partię Konstytucyjną, która uzyskała większość miejsc w Sejmie.

Kupił posiadłość w Styrii - Söding, Altenburg i Pichling. W tym okresie był politycznie zaangażowany. Kiedy w 1871 roku upadł rząd Karl von Hohenwart, Ernst Leopold von Kellersperg został uznano jako nowy premier. Jednakże nie otrzymała popaprcia parlamentu.

Według niektórych źródeł w 1871 roku został ponownie delegowanych do Rady Cesarskiej. W listach posłów, nie figurwał do Rady Cesarskiej w pierwszych bezpośrednich wyborach w 1873 roku.

W ostatnich latach przed śmiercią miał problemy zdrowotne. Zmarł w kwietniu 1879 roku.


Żródła:

Ernst Leopold von Kellersperg w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk