Georg Franz Maximilian Steinmann (urodzony w Baumgarten, dzielnica Frankenstein, województwo śląskie, 7 października 1830 roku, zmarł w Lubece, 4 czerwca 1901 roku)

Pruski komisarz cywilny od lipca do 18 września 1866 roku, prezydent Arnsbergu od 29 października 1874 roku do 14 listopada 1880 roku, nadprezydent prowincji Schleswig-Holstein w 1880 roku.

Niemiecki prawnik, ostatnio nadprezydent prowincji Schleswig-Holstein.

Po ukończeniu liceum w Breslau Steinmann studiował prawo i politologię na Śląskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ruprecht-Karls w Heidelbergu. W 1849 roku został jednym z założycieli korpusu Saxonia-Wrocław. W tym samym roku został członkiem Corpsschleifenträger na Śląsku Wrocławskim oraz w Luiz Vieira da Silva - członkiem Saxo-Borussia Heidelberg.

W 1850 roku zdał egzamin aplikacyjny w Sądzie Apelacyjnym w Halberstadt, W latach 1850-1852 Steinmann pełnił służbę wojskową. W 1853 roku zdał egzamin na aplikanta rządowego, a nastepnie w 1857 roku na asystenta rządowego w Erfurcie. Następnie pracował dla rządu w Merseburgu oraz w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1860 roku Steinmann został zarządcą prowincji w okręgu Thorn.

W trakcie wojny w 1866 roku był komisarzem cywilnym w Pradze i pod koniec roku w tymczasowej administracji w Dyrekcji Generalnej Policji w Hanowerze. W następnym roku Steinmann powrócił do pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tam w 1870 roku został wyznaczony na wykładowcą. W 1873 roku został wiceprezydentem rządu w Poznaniu. Rok później Steinmann został mianowany na prezydenta okręgu w okręgu administracyjnym Arnsberg. W 1880 roku został nadprezydentem w prowincji Schleswig-Holstein .

W 1887 roku został nobilitowany. W 1896 roku Steinmann na własną prośbę, został zwolniony z obowiązków, ze względu na wiek.


Żródła:

Georg von Steinmann (Oberpräsident) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk