Gościwit (czeski: Hostivít) Przemyślid (zmarł w 867 roku) herb

Syn Neklana Przemyślida, legendarnego księcia Czech.

Legendarny książę Czech od ? do 867 roku.

Legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, szósty z kolei następca Przemysła "Oracza". Jeden z siedmiu legendarnych czeskich książąt panujący pomiędzy Przemysławem "Oraczem" a pierwszym historycznym udokumentowanym księciem Bořivojem I.

Imiona książąt zostały po raz pierwszy zarejestrowane w "Kronice Kosmy", a następnie przekazywane w większości prac historycznych aż do XIX wieku, w tym też przez František Palacký w pracy "Historii narodu czeskiego w Czechach i na Morawach" z 1836 rok.

Legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, następca Neklana, znany jedynie z Kroniki Kosmasa z Pragi. Ojciec Borzywoja I, pierwszego historycznego władcy Czech.

Późniejsza historiografia (Dalimil, Piccolomini) uczyniła z Gościwita starszego syna Neklana, podczas gdy młodszy Dypold miał otrzymać w posiadanie okolice Kouřima na wschód od Pragi.


Żródła:

Gościwit w "Wikipedia"


Hostivít w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk