Jaromír "Ślepy" Przemyślid (zmarł 4 listopada 1035 roku) herb

Syn Bolesława II "Pobożnego" Przemyślid, księcia Czech i Emmy (Hemmy) [Adiva, Aelgiva] Cerdicingas, córki Edwarda I "Starszego" Cerdicingas, króla Wessex, króla Anglii.

Książę Czech od stycznia do lutego 1003 roku, od 8 września 1004 roku do 12 kwietnia 1012 roku i od października? 1033 roku do kwietnia 1034 roku.

Brat Bolesława III "Rudego" i Oldrzycha.

Po objęciu władzy przez Bolesława III "Rudego" zosta w 999 roku wykastrowany na jego polecenie, wraz z bratem Oldrzychem i rodem Wrszowców uczestniczył w powiązanym z Niemcami spisku przeciwko Bolesławowi III "Rudemu". Uniknąwszy przygotowanego przezeń zamachu, około 1000 roku zbiegł do Bawarii. Po śmierci Władywoja objął władzę, kontynuując współpracę z Henrykiem II. Jest wielce prawdopodobne, że na przełomie 1002 i 1003 roku Jaromir uwięził i wykastrował Bezpryma, syna Bolesława "Chrobrego". Wkrótce wypędzony przez Bolesława I "Chrobrego", który przywrócił władzę Bolesławowi III "Rudemu", zbiegł ponownie do Niemiec.

W 1004 roku wspierany przez wojsko niemieckie zmusił Bolesława IV "Chrobrego" do odwrotu i powrócił do władzy (Morawy zostały w rękach polskich). Konsekwentnie wspierał Henryka II w walce przeciwko Bolesławowi "Chrobremu", m.in. w wyprawach na Poznań w sierpniu 1005 roku i na Śląsk wiosną 1010 roku.

W 1004 roku władzę w Czechach zbrojnie przywrócił Jaromirowi król Niemiec, Henryk II, za cenę hołdu lennego, który miał miejsce 8 września 1004 roku w Pradze. Na mocy tego porozumienia Czesi każdorazowo wspomagali zbrojnie Henryka II, w efekcie czego jeszcze w tym samym miesiącu, wspólnie z Niemcami zdobywali Budziszyn. Usunięty w 1012 roku z tronu przez brata Oldrzycha, zbiegł do Niemiec, ale tu został schwytany w Merserburgu i na polecenie królewskie uwięziony w Utrechcie.

12 sierpnia 1012 roku Jaromir pojawił się u arcybiskupa Walterda. Liczył na pomoc u swego protektora Henryka II. Niemiecki władca najwyraźniej nie był zainteresowany udzieleniem pomocy w odzyskaniu władzy przez Jaromira i oddał go pod straż Adalbolda, biskupa Utrechtu. Dopiero w 1033 roku dzięki pomocy Konrada II powrócił do Czech i obalił władzę Oldrzycha i przekazał go Niemcom.

Po uwolnieniu Oldrzycha w 1034 roku doszło do podziału Czech pomiędzy braci, lecz po kilku miesiącach Oldrzych pojmał Jaromira, oślepił go i uwięził w Łysie. W 1034 roku Oldrzych odzyskał władzę, a Jaromir został uwięziony przez cesarza Henryka II w Utrechcie. Uwolniony po rychłej śmierci Oldrzycha, zrezygnował z powrotu do władzy, którą objął jego bratanek Brzetysław I. Zmarł rok później, najprawdopodobniej zamordowany.

Jak donoszą kroniki Jaromir był eunuchem, a wykastrowano go z polecenia Bolesława III "Rudego". Według Kosmasa, został zamordowany przez Wrszowców.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Karczewski Przemysław


Jaromir (książę czeski) w "Wikipedia"


JAROMIR PRZEMYŚLIDA w "Władcy Czech"