Johanna von Rosenthal (Johanka z Rožmitálu) (urodzona w 1425 roku, zmarła w Melnik, 14 listopada 1475 roku) herb

Córka Jana Lev z Rozmitalu i Eliski z Kravarz.

W 1450 roku poślubiła Jerzy I z Podiebrad (urodzony w Podiebradach, 6 kwietnia 1420 roku, zmarł w Pradze, 22 marca 1471 roku), króla Czech, księcia ziębickiego i wrocławskiego.

Podobnie jak jej mąż, Jerzy była tylko stanu szlacheckiego.

Jerzy z Podiebradów i Johanka w 1450 roku zawarli związek małżeński, po rok od śmierci jego pierwszej żony Kunhuty. Inicjator tego małżeństwa był prawdopodobnie brat Johanki, Jaroslav Lev z Rožmitálu, ponieważ ich ojciec zmarł gdy oni byli dziećmi. Małżeństwo katolika i husytki było przykładem tolerancji religijnej, być może był to jeden z powodów, dla których zostało zawarte małżeństwo. Młoda Johana została drugą żoną wdowca z sześciorgiem dzieci.

Wkrótce po ślubie, w 1452 roku, Jerzy został regentem małoletniego króla Władysława "Pogrobowca". Kiedy Władysława zmarł w 1457 roku na białaczkę, pojawiło się pytanie, kto będzie panował po zmarłym bezdzietnie królu. Na Węgrzech, następcą tronu został - MatyᚠKorwin, a na Węgrzech - Jerzy z Podiebradów w królestwie czeskim. Jerzy i Johanka zostali 2 marca 1458 roku koronowani na królowów Czech.

Johanka czynnie wspierała Jerzego w polityce, aktywnie zaangażowała się w negocjacjach politycznych. Równocześnie zyskał uznanie jako żona i matka. Opiekowała się własnymi dziećmi i wychowankami z pierwszego małzeństwa Jerzego, wychowując ich w rezydencji króla na Starym Mieście w Pradze i opikując się młodym Matthias Corvinus i księżniczka Saksonii.

Johanka wraz z bratem Lev wspólnie wyjechali do Europy Zachodniej w latach 1465-1467 i sprawił iż siostrzeńc Zdenek Lev został członkiem Rady Prowincji.

Była autorką modlitewniku króla Jerzego z pięknymi ilustracjami. Kiedy w 1464 roku papież Paweł II uznał Jerzego za heretyka i rzucił 23 grudnia 1466 roku na niego ekskomunikę w Czechach, wraz z zastosowanie nawet na żonę i dzieci oraz wymówił mu koronę Czech, zakazując jednocześnie wszystkim katolikom posłuszeństwa wobec niego.

W sierpniu 1470 roku królowa zwołała synod prowincjonalny, a środki pieniężne uzyskane przeznaczyła przeciwko armii Macieja Korwina. Jako królowa-wdowa (Jerzy zmarł w 1471 roku ) zdołała przeforsować intencji Jerzego, aby królem czeskim został Władysław Jagellończyk. Nowy król był świadomy znaczenia osobowości królowej-wdowa którą cen ił za jej pomoc w uzyskaniu tronu czeskiego.

Od około 1473 roku Johanka jako królowa-wdowa przeniósł się do siedziby królów czeskich, uzyskując jako posag Melnik. W miejscowy Królewskim Collegiacie Św. Piotra i Paweła przekazał 6.000 talentów srebra.

Królowa Johanka zmarła 12 listopada 1475 roku. Zgodnie z jej ostatnią wolą spoczeła w Kościele pod miastem, ale inne źródła podają, że został pochowana w Kościele Św. Wita obok męża. W pogrzebie uczestniczyli także Vladislav Jagellonský.

Potomstwo:

Henryk "Młody" (urodzony w 1452 roku, zmarł w 1492 roku), książę ziębicki i hrabia kłodzki, pan na Podiebradach i Kostomlatach, żona Katarzyna, córka Williama III, księcia Saksonii,

Fryderyk (urodzony w 1453 roku, zmarł w 1458 roku),

Agnieszka?, zmarła jako dziecko,

Ludmiła (urodzona 16 października 1456 roku, zmarła 20 stycznia 1503 roku), żona Fryderyka I (urodzony w 1446 roku, zmarł 9 maja 1488 roku), księcia legnickiego.


Żródła:

Johana z Rožmitálu w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

17-02-2020