Karl Freiherr von Mecséry de Tsoór (urodzony w Tábor, Czechy, 19 stycznia 1804 roku, zmarł w Graz, Austria, 12 września 1885 roku) herb

Syn Karl Johann Freiherr von Mecséry de Tsoór, feldmarszałka-lieutenanta austriackiego i Marii Theresien-Ordensritters.

Najwyższy burgrabia i prezydent-gubernator Królestwa Czech od 17 lipca 1848 roku do 1849 roku, szef Królestwa Czech (zarządca) od 1849 roku do 31 grudnia 1849 roku, gubernator Czech od 1 stycznia 1850 roku do listopada 1860 roku.

Poślubił Johannę Gräfin Pachta Freiin von Rayhofen (urodzona około 1774 roku, zmarła około 1834 roku).

Baron Karl spędził większość swojej młodości w Kuttenberg, garnizonu, gdzie jego ojciec, był pułkownikiem pułku piechoty. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1828 roku wstąpił do służby cywilnej. Wybierając sferę polityczną, stopniowo awansował i został kolejno: komisarzem okręgowym, sekretarzem generalnym w Guberni i starostą powiatowym Koniggratz w Czechach.

Leo Graf Thun był premierem Czech, wyznaczył w 1848 roku barona Mecséry-Tsoor na wiceprezydenta Guberni w Pradze. Mecséry-Tsoor zachował to stanowisko nawet po dymisji hrabiego Thuna. W 1849 roku baron Mecséry-Tsoor został szefem okręgu i gubernatorem Czech, i zachował swoją pozycję przez dwanaście lat, w okresie, w którym szefowie państw zmieniały się kilka razy w prawie wszystkich krajach królewskich monarchii.

Minister Policji w rządzie Agenora Gołuchowskiego. Mecséry-Tsoor 27 lipca 1865 roku, na własną prośbę został zdymisjonowany ze stanowiska ministra Policji. W międzyczasie Mecséry-Tsoor został mianowany, na mocy cesarskiego dekretu z 4 października 1863 roku jako dożywotni członek Cesarskiej Rady. Po Renie von Schmerling przejął gubernię w Styrii, którego zajmujował do 1869 roku.

Po odejściu ze stanowiska gubernatora w Czechach, gdzie cieszył się swoją pokorą i umiarkowaniem, a jednocześnie cieszył się roztropnością, biznesem i narodowością, poświęcił sumę 14.000 florenów na częściowe kredyty hipoteczne. Instrukcje dla fundacji, z której każdego roku, początkowo trzech, a następnie czterech publicznych, przekazywał małżeństwom, mającym dzieci i znajdują się w specjalnej sytuacji kryzysowej bez ich winy, z kwotą wsparcia wynoszącące 200 florenów.

Uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu św. Szczepana.

Mąż Johanny Gräfin Pachta Freiin von Rayhofen, z którą miał tylko córkę:

Marię Susanna Mecséry de Tsoór (urodzona między 1809 a 1869 roku, zmarła ?).


Żródła:

Mecséry de Tsoor, Karl Freiherr w "Wikisource" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Mecséry von Tsoor, Karl Frh. w "Austriacki Słownik Biograficzny" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Károly Borromaeus Mecséry de Tsoór w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-07-2020