Karl Leopold Graf von Rothkirch-Panthen (urodzony w Falkenau, 2 grudnia 1807 roku, zmarł w Pradze, 31 marca 1870 roku) herb

Syn Leopolda Grafa von Rothkirch und Trach.

Najwyższy Marszałek Królestwa Czeskiego od 1863 roku do 1866 roku, gubernator Czech od 28 września 1866 roku do 8 marca 1867 roku, członek czeskiego Sejmiku Wojewódzkiego od 1861 roku do 1867 roku, członek Rady Cesarstwa od 1861 roku do 1863 roku.

W 1833 roku poślubił Barbarę Gräfin von Swéerts-Spörck (urodzona 9 lutego 1810 roku, zmarła w 1873 roku), córkę Philippa Johanna Grafa von Swéerts-Spörck i Aloisii Pötting.

Austriacki szlachcic i czeski polityk narodowości niemieckiej.

Urodził się we wsi Falkenau pruskim Górnym Śląsku (obecnie Chróścina w powiecie nyskim, w Polsce). Pochodził z austriackiego Śląska, z gałęzi starego arystokratycznego rodu. Jego ojciec był austriackim oficerem i pisarza.

Karl von Rothkirch-Panthen rozpoczął pracę w służbach cywilnych. W latach 1842-1846 był gubernatorem w Caslav, a następnie w latach 1846-1848 w Plzni. Podczas rewolucji w 1848 roku miał zostać gubernatorem Czech, ale opozycja czeska zablokowała jego nominację. W 1850 roku został prezesem regionu w Chebu. W latach 1857-1860 pełnił funkcję prezesa regionalnego (gubernatora) Bukowiny. W czasie swoich rządów doprowadził do połączenia administracyjnego Bukowiny z sąsiującą Galicją i zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Po przywróceniu życia politycznego uczestniczył czynnie w polityce krajowej i państwowej. W wyborach w 1861 roku został wybrany do czeskiego parlamentu. Mandat utrzymał w wyborach w styczniu 1867 roku. W latach 1863-1866 pełnił funkcję Naczelnego marszałka Królestwa Czeskiego i przewodniczył prowincji, którą jako przedstawiciel dążył do autonomii tej prowincji. Politycznie, starał się utrzymać neutralną pozycję wśród niemieckich liberałów centralizmu i federalizmu czeskiego.

Od 1861 roku dostał się do Rady Cesarskiej (organ doradczy Imperium), który był wybierany przez cesarza. W Radzie pozostał aż do 1863 roku, należąć do partii torysów centrum prawicowego.

28 września 1866 roku został czeskim namiestnikiem (najwyższym przedstawicielem administracji rządowej w Czechach). Po wojnie prusko-austriackiej 8 marzec 1867 roku został usunięty.

Właściciel kilku majątków w Czechach i w pruskich Śląsku. Zmarł w marcu 1870 roku, po kilku miesiącach choroby.

Z małżeństwa z Barbarą von Swéerts-Spörck miał jedynego syna:

Ernst Edwina Graf von Rothkirch und Trach (urrodzony w Gross-Glogau, 1 września 1828 roku, zmarł w Panthenau, 29 września 1904 roku), poślubił Gräfin Caroline Josephine Wanda von Zedlitz und Trützschler.


Żródła:

Karl von Rothkirch-Panthen w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Karl Leopold, Graf von Rothkirch und Trach w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Karl Leopold, Graf von Rothkirch und Trach tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk