Konrad I Bremeński Przemyślid (urodzony około 1035 roku, zmarł w Pradze, 6 września 1092 roku) herb

Syn Brzetysława I Przemyślidy, księcia Czech i Judyty Luitpolding ze Schweinfurtu, córki Henryka Luitpolding, hrabiego Schweinfurtu.

Książę brnneński od 1054 roku do 10 stycznia 1055 roku i od 28 stycznia 1061 roku do 6 września 1092 roku, książę znojemski od 28 stycznia 1061 roku do 6 września 1092 roku, książę Czech od 20 stycznia do 6 września 1092 roku.

Poślubił w 1054 roku Wirpirkę von Tengling (Wilburgę), księżna czeska, córką Fryderyka von Tengling.

Brat Spitygniewa II i Wratysława II.

Po śmierci ojca, zgodnie z jego testamentem objął władzę w Znojmie (Morawy). Wypędzony wkrótce (wraz z braćmi) przez Spitygniewa II w 1056 roku, wspólnie z Wratysławem II pozostawał w opozycji; po objęciu tronu przez Wratysława II w 1061 roku otrzymał władzę w księstwie brneńskim, wkrótce stanął na czele opozycji juniorów przeciwko Wratysławowi II.

W 1068 wraz z bratem Ottonem I "Pieknym" przeforsował (wbrew woli Wratysława II) wybór brata Jaromira na biskupstwo praskie. Stale należał do liderów antykrólewskiej opozycji, z poparciem lokalnych możnowładców dążył do maksymalnej niezależności Moraw. W 1082 roku wraz z Wratysławem II i Ottonem Pięknym brał udział w bitwie pod Mailbergiem, w której został pokonany margrabia austriacki Leopold II.

W 1091 został najechany przez Wratysława II i oblężony w Brnie. Dzięki buntowi części rycerstwa czeskiego doszło do zawarcia układu sukcesyjnego (zgodnego z testamentem Brzetysława I), na mocy którego po śmierci Wratysława II objął władzę w Czechach.

Zmarł po 7-miesięcnym panowaniu.

Wirpirka i Konrad I mieli dwóch synów:

Oldrzych Brneński (zmarł 27 marca 1113 roku), książę brnneński, książę Czech, po nim potomstwo,

Luitpold (Lupold) (zmarł 15 marca 1112 roku), książę znojemski, po nim potomstwo.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


Konrad I Przemyślida w "Wikipedia"