Konrad III Otto Przemyślid (urodzony między 1136 a 1140 rokiem, zmarł w Neapolu, 9 września 1191 roku) herb

Syn Konrada II Przemyślida, księcia znojemskiego, księcia brneńskiego, księcia Moraw i Marii Wukanowicz serbskiej, córką Urosza I Wukanowicza, wielkiego żupana Raszki.

Książę znojemski jako Konrad III Otto od 1161 roku do 1182 roku, książę brneński jako Konrad III Otto od 1177 roku do 1182 roku, książę ołomuniecki jako Konrad III Otto od 1180 roku do 1182 roku, margrabia Moraw jako Konrad III od 1182 roku do 1189 roku, książę Czech jako Konrad III od 25 marca 1189 roku do 9 września 1191 roku.

Około 1176 roku poślubił Hellichę (Heilikę) Wittelsbach (urodzona około 1160 roku, zmarła 13 sierpnia po 1189 roku), córkę Ottona III Wittelsbacha, palatyna bawarskiego i Benedykty von Donau[-Wörth], córki Burkharda V von Donau[-Wörth], hrabiego von Moosburg.

Brat Heleny znojemskiej, żony Kazimerza "Sprawiedliwego".

W 1182 roku został powołany na tron praski przez możnowładców, niechętnych księciu Fryderykowi. Wygnany Fryderyk schronił się wówczas na dworze cesarza Fryderyka I "Barbarossy". Na sejmie Rzeszy w Ratyzbonie zastraszeni Czesi zgodzili się ponownie przyjąć Fryderyka za księcia. Cesarz w ramach rekompensaty mianował Konrada II margrabią i postawił go na czele wyjętych spod jurysdykcji czeskiej Moraw. Odtąd ziemie te miały być bezpośrednim lennem cesarskim. Stało to się jednak przyczyną wojny czesko-morawskiej w 1185 roku. Ostatecznie Konrad II został zmuszony uznać zwierzchność książąt czeskich.

W 1189 roku Konrad II Otto został ostatecznie księciem czeskim, rezygnując z tytułu margrabiego. Państwo Przemyślidów zostało zjednoczone. W tym też roku wydał pierwszy zbiór praw czeskich zwany statutem Konrada II Ottona.

W 1190 roku jako władca Czech towarzyszył w wyprawie koronacyjnej Henryka VI do Włoch. Tam też umarł w wyniku zarazy.

Żonę Konrad III Otton Hellichę, córka palatyna Ottona z dynastii Wittelsbachów, bratanicę księcia Bawarii Ottona I Wittelsbacha poślubił około 1176 roku. Jednak Konrad III Otto i Hellicha nie mieli potomstwa, żona księcia zmarła po 1214 roku.

Pochowany w klasztorze Montecassino, we Włoszech. Prochy zostały później przewiezione i złożone w Katedrze St. Veit, w Pradze.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


"BIOGRAMY KSIĄŻĄT I MARGRABIÓW MORAW" - autor: Przemysław Jaworski


KONRAD [III] OTTO w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


KONRAD [III] OTTO w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk