Krok (zmarł w 709 roku)

Legendarny władca Czech.

Według "Kroniki Kosmasa", pisanej łaciną, w postaci latynizmu Crocco (w późniejszych kopiach jako Groh i Grecko).

Zgodnie z podaniem czesko-słowackim rządził król lub praojciec Krok po wyzwoleniu się narodu spod panowania innych plemion słowiańskich około roku 620. Krok mieszkał na skalistym wzniesieniu nad Wełtawą o nazwie Wyszehrad (czeskie Vyśehrad).Według powieści historycznej "Córki Kroka" został Krok wybrany przez Czecha na następcę tronu. Opisany jest on tam jako mądry i godny władca, prawodawca / sędzia swego narodu. Jest religijny i również z tego powodu poważany przez swych rodaków. Przypisywana jest mu skromność, gdyż początkowo odmówił przyjęcia rządów. Za wzór stawiane są jego dokonania jako władcy: budowa pierwszego zamku w Wyszehradzie (praskim), rozwój urbanizacji, górnictwa oraz kartografii; stał na straży pokoju.

Krok miał trzy córki: Kazi - uchodzi w tradycji za doskonałą lekarkę, która umiała leczyć ziołami różnorakie choroby. Tetka - była księżniczką. Według kronikarza Kosmasa z Pragi wprowadziła ona w kraju wszelakie zabobony, przesądy i bałwochwalcze ceremonie. Libuśa - była najmłodszą córką, jeżeli jednak chodzi o jej mądrość była "najstarszą" z sióstr. Była wyjątkową kobietą, która na wszystko miała mądrą odpowiedź. Po śmieci Kroka została jego następczynią. Wszystkie córki Kroka miały swoje własne siedziby - od ich imion nazwane zamki Kazin, Tetin i Libusin.

Według Kosmasa był następcą Bohemusa. Krok był według kronikarza doskonałym władcą. Wybudował nieistniejący już w czasach Kosmasa gród koło Zbečna, nazwany jego imieniem (Krakov; Zamek Krakovec).

Żyjący w XVI wieku czeski kronikarz Václav Hájek z Libočan wyliczył datę śmierci Kroka na 709 rok. Polski kronikarz Jan Długosz utożsamił czeskiego Kroka z polskim Krakiem.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


Krok w "Wikipedia"