Kunka "Kunigunde" ze Śternberka (urodzona w Konopiszte, 18 listopada 1422 roku, zmarła w Podiebradach, 19 listopada 1449 roku) herb

Córka Smila Holický ze Śternberka i Barbory z Pardubic.

W 1441 roku poślubiła Jerzy I z Podiebrad (urodzony w Podiebradach, 6 kwietnia 1420 roku, zmarł w Pradze, 22 marca 1471 roku), króla Czech, księcia ziębickiego i wrocławskiego.

Rodzicami Kunegundy byli czeski szlachcic Smil Holický ze Sternberga i szlachcianka Barbara z Pardubic. W 1441 roku poślubiła 21-letniego Jerzego z Podiebradów, namiestnika i wielkorządcy królestwa czeskiego, późniejszego króla Czech. W 1444 roku Kunegunda założyła w Podiebradach szpital, którego nazwa związana była z jej osobą i pozostawała w mocy, aż do początku XX wieku. Stworzyła podstawy dla kształcenia młodzieży, oraz złożyła fundację pod budowę szkoły i ośrodka rehabilitacji więźniów.

Zmarła w 1449 roku, dzień po swoich dwudziestych czwartych urodzinach, a kilka dni po urodzeniu bliźniaczek, córek Katarzyny i Zdeňki (Sidonie). Pochowana w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Podiebradach.

Potomstwo:

Boczek (urodzony w 1442 roku, zmarł w 1496 roku),

Wiktoryn (urodzony w 1443 roku, zmarł w 1500 roku), książę Rzeszy, książę ziębicki, książe opawski i hrabia kłodzki,

Barbara (urodzona w 1446 roku, zmarła w 1474 roku),

Henryk "Starszy" (urodzony w 1448 roku, zmarł w 1498 roku), od 1462 roku książę Rzeszy, książę ziębicki, oleśnicki, wołowski i hrabia kłodzki,

Katarzyna (urodzona w 1449 roku, zmarła w 1464 roku), królowa węgierska, żona Macieja Korwina,

Zdeňka (Sidonie) (urodzona w 1449 roku, zmarła w 1510 roku), księżna saska, żona Albrechta "Odważnego".


Żródła:

Kunegunda ze Šternberka w "Wikipedia"