Leopold Leon Graf von Thun und Hohenstein (urodzony w Tetschen (obecnie Děčín), 7 kwietnia 1811 roku, zmarł w Wiedniu, 17 grudnia 1888 roku) herb

Syn Frantiśek de Paula Antoninego I Graf von Thun und Hohenstein i Terezi Marii Anna Gräfin von Brühl, córki Aloysa Friedrich Grafa von Brühl i Marii Teresy Gräfin Potockiej herbu Pilawa.

Gubernator Czech od 2 maja do 17 lipca 1848 roku.

W Clam, 14 października 1847 roku poślubił Karolinę Marie Gräfin von Clam-Martinitz (urodzony 11 lipca 1822 roku, zmarła w Bad Ischl, 10 lipca 1898 roku).

Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Karola w Pradze, von Thun w 1836 roku przeszedł do służby cywilnej i początkowo pracował w Praskim Sądzie Karnym, później w różnych urzędach Kancelarii Trybunału. W 1848 roku został powołany na Gubernatora Czechach i w 1849 roku został mianowany austriackim Minister Kultury i Edukacji.

Jako austriacki minister ds. Religii i wychowania w latach 1849-60, zezwolił na nauczanie w niektórych szkołach podstawowych w językach regionalnych i podnosił jakość szkolnictwa wyższego poprzez sprowadzanie naukowców z Niemiec.

Podczas swojej kadencji, trwającej do 1860 roku, von Thun zreformował austriacki system edukacji. Podstawą tego były propozycje Franza Serafina Exnera. Wprowadził autonomię uniwersytecką w Austrii i zrestrukturyzował Wiedeńską Akademię Nauk. Jego polityka edukacyjna charakteryzowała się tolerancją. Naukowcom z protestanckich lub żydowskich denominacji przyznano zezwolenie na nauczanie na uniwersytetach i znani zagraniczni uczeni zostali powołani do kraju. Protestancki Instytut Teologiczny uzyskał status wydziału, a Instytut Austriackich Badań Historycznych został przekształcony w nowoczesną instytucję edukacyjną wzorowaną.

Thun był jednym z ojców konkordatu z 1855 roku, który dał Kościołowi katolickiemu szeroką władzę państwa. W 1857 roku został honorowym obywatelem Innsbrucka. Jako przewodniczący katolickich konserwatystów bezskutecznie zobowiązał się w 1860 roku do utworzenia federalnego państwa austriackiego o szerokiej autonomii państw. W latach 1865-1888 był odpowiedzialny za publikację pisma "Ojczyzna".

Od 1861 roku aż do śmierci Leo von Thun und Hohenstein był dziedzicznym członkiem austriackiego dworu i rzecznikiem katolików. W latach 1861-1867, w 1870 i w 1871, i w latach 1883-1888 był członkiem Czeskiego Landtagu, gdzie od 1883 roku był czeskim Radcą autonomii Czech.

Zmarł bezpotomnie.


Żródła:

Leo von Thun und Hohenstein w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Leopold, Graf von Thun-Hohenstein w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk