Maximilian "Max" Juliusz Wiktor Maria Graf von Coudenhove (urodzony w Wiedniu, 17 grudnia 1865 roku, zmarł w Bad Kissingen, 3 lipca 1928 roku) herb

Syn Theodora Philippa Friedricha Franza MariI Theophila, Grafa de Coudenhove i Henrietty Josephin von Auersperg, córki Carla Josepha, Grafa von Auersperg, barona auf Schönberg und Seisenberg.

21 września 1889 roku w Wiedniu poślubił Marię Amalię Taaffe (urodzona w Salzburgu, 21 września 1866 roku, zmarła w Wiedniu, 19 listopada 1928 roku), córkę Eduarda Taaffe, austriackiego premiera i Irma Csáky de Körösszegh et Adorján, córki Mano Csáky de Körösszegh et Adorján.

Brat Karla Graf von Coudenhove, gubernayora Czech. Pochodził z Brabancji austriackiej rodziny szlacheckiej z Coudenhove-Kalergi. Z 1240 roku pochodzi pierwszy dokument o rodzinie. W 1790 roku na mocy cesarskiego dekretu rodzina została podniesiona do rangi hrabiów.

Austriacki prawnik pracujacy w Sądzie Administracyjnym w Wiedniu, Tajnej radny i szambelan dworu cesarskiego.

Od 1888 roku w austriackiej służbie cywilnej. 26 stycznia 1908 roku mianowany przez cesarza Franciszka Józefa I prezydentem Śląska Austriackiego, sprawujący ją do 27 marca 1915 roku. Następnie w czasie pierwszej wojny światowej od 27 marca 1915 roku pełnił urząd gubernatora Czech. Pełnił ten urząd do 28 października 1918 roku.

Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku wycofał się z polityki i udało do rodzinnej posiadłości do Seehof, obecnie nazwana Müttergenesungsheim. 10 kwietnia 1919 roku otrzymał tytuł szlachecki i obywatelstwo austriackie.

Pochowany w grobowcu rodzinnym w kaplicy cmentarnej w Bad Kissingen.

Pozostawił po sobie jedynego syna:

Eduarda Franza Josepha Maxa Marii, hrabiego von Coudenhove (urodzony w Wiener-Neustadt, 2 grudnia 1890 roku, zmarł 20 grudnia 1964 roku), poślubił Hildegardeę Keil von Eichenthurn (urodzona w Opawie, 11 września 1890 roku, zmarła 19 lutego 1967 roku).


Żródła:

Max von Coudenhove w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Max Julius Viktor Maria, conde de Coudenhove w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk