Maximilian "Max" Juliusz Wiktor Maria Graf von Coudenhove (urodzony w Wiedniu, 17 grudnia 1865 roku, zmarł w Bad Kissingen, 3 lipca 1928 roku) herb

Syn Theodora Philippa Friedricha Franza MariI Theophila Grafa de Coudenhove i Henrietty Josephin Gräfin von Auersperg, córki Carla Josepha, Gräfa von Auersperg, barona auf Schönberg und Seisenberg.

Gubernator Królestwa Czech od 27 marca 1915 roku do 29 października 1918 roku.

21 września 1889 roku w Wiedniu poślubił Marię Amalię Taaffe (urodzona w Salzburgu, 21 września 1866 roku, zmarła w Wiedniu, 19 listopada 1928 roku), córkę Eduarda Taaffe, austriackiego premiera i Irma Csáky de Körösszegh et Adorján, córki Mano Csáky de Körösszegh et Adorján.

Brat Karla Graf von Coudenhove, gubernayora Czech. Pochodził z Brabancji austriackiej rodziny szlacheckiej z Coudenhove-Kalergi. Z 1240 roku pochodzi pierwszy dokument o rodzinie. W 1790 roku na mocy cesarskiego dekretu rodzina została podniesiona do rangi hrabiów.

Austriacki prawnik pracujacy w Sądzie Administracyjnym w Wiedniu, Tajnej radny i szambelan dworu cesarskiego.

Od 1888 roku w austriackiej służbie cywilnej. 26 stycznia 1908 roku mianowany przez cesarza Franciszka Józefa I prezydentem Śląska Austriackiego, sprawujący ją do 27 marca 1915 roku. Następnie w czasie pierwszej wojny światowej od 27 marca 1915 roku pełnił urząd gubernatora Czech. Pełnił ten urząd do 28 października 1918 roku.

Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku wycofał się z polityki i udało do rodzinnej posiadłości do Seehof, obecnie nazwana Müttergenesungsheim. 10 kwietnia 1919 roku otrzymał tytuł szlachecki i obywatelstwo austriackie.

Pochowany w grobowcu rodzinnym w kaplicy cmentarnej w Bad Kissingen.

Pozostawił po sobie jedynego syna:

Eduarda Franza Josepha Maxa Marii, hrabiego von Coudenhove (urodzony w Wiener-Neustadt, 2 grudnia 1890 roku, zmarł 20 grudnia 1964 roku), poślubił Hildegardeę Keil von Eichenthurn (urodzona w Opawie, 11 września 1890 roku, zmarła 19 lutego 1967 roku).


Żródła:

Max von Coudenhove w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Max Julius Viktor Maria, conde de Coudenhove w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-07-2020