Neklan Przemyślid (zmarł (IX wieku) herb

Legendarny książę Czech od 851 roku do ? roku.

Legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, szósty z kolei następca Przemysła "Oracza". Jeden z siedmiu legendarnych czeskich książąt panujący pomiędzy Przemysławem "Oraczem" a pierwszym historycznym udokumentowanym księciem Bořivojem I.

Imiona książąt zostały po raz pierwszy zarejestrowane w "Kronice Kosmy", a następnie przekazywane w większości prac historycznych aż do XIX wieku, w tym też przez František Palacký w pracy "Historii narodu czeskiego w Czechach i na Morawach" z 1836 rok.

Legendarny książę czeski znany z Kroniki Kosmasa. Jego następcą był jego syn Gościwit.

Według Kosmasa miał toczyć walki z księciem Łuczan Włościsławem. Decydująca bitwa miała odbyć się na polu zwanym Tursko. Zgodnie z relacją kronikarza tchórzliwy Neklan przeraził się zbliżającej bitwy i schronił się w grodzie w Levým Hradcu. Zwycięską kampanię wojsk czeskich poprowadził w zastępstwie księcia wódz Tyron. Po zwycięstwie nad Łuczanami Neklan oddał małoletniego syna Włościsława na wychowanie w grodzie Drahuš nad Ohrzą niejakiemu Duringowi. Ten jednak zamordował dziecko, za co - zgodnie z przekazem Kosmasa - został z rozkazu księcia skazany na śmierć.


Żródła:

Neklan w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Neklan w "Wikipedia"