Niezamysł (czeski: Nezamysl) Przemyślid (zmarł w 783 roku) herb

Trzeci syn Przemysła "Oracza", księcia Czech i Libuszy, księżnej Czech, córki Kroka, księcia Czech.

Legendarny władca czeski od 745 roku do 783 roku.

Pierwszy z siedmiu legendarnych czeskich książąt między Przemysła "Oraczem" i pierwszym historycznym udokumentowanym księciem Bořivojem I.

Jedna z teorii dotyczących liczby książąt która jest wyeksponowana na freskach na ścianach Rotundy Marii Panny i św Katarzyny w Znojmie na Morawach, która sięga do późnego XI lub na początku XII wieku. Anežka Merhautova twierdzi, że te freski historycznie dokumentują panowanie Przemyślidów na morawskim tronie.

Imiona książąt zostały po raz pierwszy zarejestrowane w "Kronice Kosmy", a następnie przekazywane w większości prac historycznych aż do XIX wieku, w tym też przez František Palacký w pracy "Historii narodu czeskiego w Czechach i na Morawach" z 1836 roku.

Imię Nezamysl jest uważany za pochodzący z przeciwnego znaczenia Przemysła - "nie myśleć", z łaciny - "Simplicius". Zapis Kalandrza w myśl podanych imion siedmiu książąt były enigmatyczne nazwy dawnych słowiańskich dni tygodnia - Nezamysl jako pierwszy dzień - niedziela. Inna teoria mówi, że nazwy były mylone i były nie spójne oraz częściowo przerwanego starego tekstu słowiańskiego.

Był bezpośrednim następcą Przemysła zwanego "Oraczem". W późniejszej tradycji czeskiej przyjęło się, że Niezamysł był trzecim synem Przemysła. Następcą Niezamysła miał być Mnata.

Według relacji Kosmasa z Pragi zmarł w 1125 roku.


Żródła:

Nezamysl w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Niezamysł w "Wikipedia"