Oldrzych (Udalryk) II Przemyslid (urodzony w 1134 roku, zmarł 18 października 1177 roku) herb

Syn Sobiesława I Udalryka Przemyślida, księcia Czech i Adelajdy Arpadówny, córki córką Álmosa "Ślepego" Arpada, królewicza węgierskiego.

Książę Czech w 1165 roku, książę hradecki od 1152 roku do 1153 roku, książę ołomuniecki od września 1173 roku do 18 październikia 1177 roku, książę brneński od 1175 roku do 18 października 1177 roku, książę Moraw od 1176 roku do 18 października 1177 roku.

Poślubił Cecylię Reginar (Pépinnide-Caroling-Reginar) (urodzona w 1122 roku, zmarła około 1177 roku), córkę Ludwika I Reginar (Pépinnide-Caroling-Reginar), landgrafa Turyngii i Hedwig von Gudensberg, córki Giso IV, hrabiego von Gudensberg. Poślubił Zofią Wettin (urodzona w 1150 roku, zmarła po 1177 roku), córkę Ottona "Bogatego" Wettin, margrabiego Miśni i Hedwig von Ballenstedt, córki Albrechta "Niedźwiedzia" Askańczyka, księcia Saksonii, margrabiego Nordmark, margrabiego Brandenburgii.

Po śmierci ojca wraz z rodzeństwem musiał uchodzić z kraju. Przebywał w Rzeszy, gdzie zamierzał uzyskać pomoc przeciw Władysławowi II, co się mu częściowo udało w 1152 roku. W tej sytuacji czeski książę zaproponował mu pokój i Oldrzych wrócił do kraju. Otrzymał w zarząd dzielnicę hradecką, ale szybko się zorientował, że nie uzyska realnej władzy i zapewne także straci także to co otrzymał. Już w 1153 roku uciekł do Polski, a następnie w 1157 roku do Niemiec, gdzie miał nadzieję uzyskać pomoc.

Okazja nadarzyła się dopiero w 1173 roku gdy Fryderyk "Barbarossa" zdetronizował czeskiego księcia Fryderyka i zaproponował objęcie władzy Oldrzychowi, który jednak zrezygnował na rzecz starszego brata Sobiesława II. Nowy książę odwdzięczył się nadając Oldrzychowi dzielnicę ołomuniecką. Wkrótce jednak zaczęły się nieporozumienia ponieważ Oldrzych nie zgadzał się z wrogą polityką Sobiesława II w stosunku do Rzeszy. W 1177 roku Oldrzych został uwięziony na rozkaz brata i wkrótce zmarł.

Pierwsza żoną Oldrzycha była Cecylia córka landgrafa Turyngii Ludwika I (jej siostra Judyta została później żoną Władysława II). Po raz drugi Oldrzych ożenił się z Zofią córką margrabiego miśnieńskiego Ottona "Bogatego" (jej siostra Adelajda była żoną Przemysła Ottokara I).

Oldrzych miał córkę Agnieszkę, zapewne z drugiego małżeństwa.


Żródła:

Oldrzych w "Wikipedia"


ULRICH w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Udalrich II w "Genealogie Mittelalter" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

13-04-2021