Oldrzych (Udalryk) I Przemyślid (urodzony około 975 roku, zmarł 9 listopada 1034 roku) herb

Syn Bolesława II "Pobożnego" Przemyślid, księcia Czech i Emmy (Hemmy) [Adiva, Aelgiva] Cerdicingas, córki Edwarda I "Starszego" Cerdicingas, króla Wessex, króla Anglii.

Książę Czech od 12 kwietnia 1012 roku do (października?) 1033 roku i od kwietnia do 9 listopada 1034 roku, książę Moraw od (października?) 1033 roku do 9 listopada 1034 roku.

Pierwsza żona była nieznana z imienia. Drugą żoną została chłopka Bożena (zmarła w 1052 roku).

Brat Bolesława III "Rudego" i Jaromira, ojciec Brzetysława I.

Po objęciu władzy przez Bolesława III "Rudego" wraz z bratem Jaromirem i rodem Wrszowców uczestniczył w powiązanym z Niemcami spisku przeciwko niemu. Uniknąwszy przygotowanego przez Bolesława III "Rudego zamachu", około 1000 roku zbiegł do Bawarii. Uczestniczył po stronie niemiecko-czeskiej w walkach Henryka II przeciwko Polsce.

W 1012 roku obalił brata Jaromira i ponowił w październiku 1012 roku hołd lenny Henrykowi II, zdławił opozycję możnowładczą w 1014 roku. Od początku panowania mścił się na rodzinie Wrszowców za stare krzywdy.Na początku 1014 roku Udalryk rozprawił się z grupą możnych, których podejrzewał o sprzyjanie Jaromirowi. W tym czasie stracono między innymi osobnika o imieniu Bozion. Odrzucił polską propozycję wspólnej walki z Niemcami, nadal lojalnie wspierając Henryka II w wojnie przeciwko Bolesławowi IV "Chrobremu" (panowal w latach 1015-1018), m.in. uczestniczył w nieudanym oblężeniu Niemczy w 1017 roku. W 1014 roku Udalryk uwięził Mieszka II, który przybył do niego z pokojowym poselstwem. Więźnia przekazał potem Henrykowi II na jego wyraźne żądanie. W 1015 roku Udalryk wspomógł zbrojnie Henryka II przeciwko Polsce i w lipcu 1017 roku ponowił wsparcie Henryka II.

W 1029 roku syn Udalryka - Brzetysław I - odebrał Morawy Mieszkowi II, którego w 1031 roku uwięził i wykastrował polskiego króla Mieszka II. Uwolnił go rok później. Posiłkował Konrada II w nieudanej wyprawie na Węgry w 1030 roku. W 1033 roku Henryk III najechał na kraj Czechów z karną wyprawą, w wyniku której Udalryk zmuszony został do stawienia się na cesarskim sądzie w Werben nad Łabą, mocą jego decyzji utracił tron czeski na rzecz brata i został czasowo uwięziony.

14 kwietnia 1034 roku, podczas zjazdu w Ratyzbonie, Udalryk odzyskał wolność i powrócił do Czech. W kraju musiał się podzielić władzą z bratem Jaromirem. Nie potrafił pogodzić się z tym faktem do tego stopnia, że kazał oślepić Jaromira.

Samodzielną władzą nie cieszył się zbyt długo - zmarł w listopadzie tego samego roku. Rozpoczęte działania zjednoczeniowe przerwała rychła śmierć.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Karczewski Przemysław


OLDRZYCH (UDALRYK) w "Władcy Czech"


Oldrzych (zm. 1034) w "Wikipedia"