Oldrzych (Udarlyk) Przemyślid (zmarł 27 marca 1113 roku) herb

Syn Konrada I Przemyślida, księcia brneńskiego, księcia Czech i Wirpirki von Tengling (Wilburga), córki Fryderyka von Tengling.

Książę Czech od 22 grudnia do 25 grudnia 1100 roku, książę brneński od 1092 roku do 1097 roku i od 1101 roku do 1113 roku, książę znojemski od 1112 roku do 1113 roku.

Oldrzych był starszym synem Konrada I i Wirpirki. Po śmierci ojca został księciem brneńskim. Po Brzetysławie II był najstarszym z rodu Przemyślidów i liczył na objęcie po nim tronu w Pradze zgodnie z zasadą senioratu. Brzetysław II przekazał jednak władzę swojemu synowi Borzywojowi II, który w 1097 roku wypędził synów Konrada I z Moraw.

W 1101 roku Oldrzych powrócił do swojej dzielnicy. Od cesarza Henryka IV otrzymał Czechy w lenno i próbował objąć władzę korzystając z pomocy wojsk austriackich i bawarskich. Po niepowodzeniu żył w swojej dzielnicy. W 1109 roku wraz z bratem Luitpoldem założył klasztor benedyktynów w Třebíču.

Oldrzych Brneński z nieznaną z imienia małżonką miał syna i córkę:

Wratysława Brneńskiego (zmarła w 1156 roku),

Nadzieję (urodzona w 1096 roku, data śmierci nieznana).


Żródła:

Oldrzych Brneński w "Wikipedia"