Oldrzych (Udarlyk) Przemyślid (zmarł 27 marca 1113 roku) herb

Syn Konrada I Przemyślida, księcia brneńskiego, księcia Czech i Wirpirki [Wilburgi, Wilburgi, Hildburgi] Sieghardinger von Tengling, córki Siegharda VII Sieghardinger von Tengling, hrabiego de Chiemgau, hrabiego de Ebersburg.

Książę Czech od 22 grudnia do 25 grudnia 1100 roku, książę brneński od 1092 roku do 1097 roku i od 1101 roku do 1113 roku, książę znojemski od 1112 roku do 1113 roku.

Oldrzych był starszym synem Konrada I i Wirpirki. Po śmierci ojca został księciem brneńskim. Po Brzetysławie II był najstarszym z rodu Przemyślidów i liczył na objęcie po nim tronu w Pradze zgodnie z zasadą senioratu. Brzetysław II przekazał jednak władzę swojemu synowi Borzywojowi II, który w 1097 roku wypędził synów Konrada I z Moraw.

W 1101 roku Oldrzych powrócił do swojej dzielnicy. Od cesarza Henryka IV otrzymał Czechy w lenno i próbował objąć władzę korzystając z pomocy wojsk austriackich i bawarskich. Po niepowodzeniu żył w swojej dzielnicy. W 1109 roku wraz z bratem Luitpoldem założył klasztor benedyktynów w Třebíču.

Oldrzych Brneński z nieznaną z imienia małżonką miał syna i córkę:

Wratysława Brneńskiego (zmarła w 1156 roku),

Nadzieję (urodzona w 1096 roku, data śmierci nieznana).


Żródła:

Oldrzych Brneński w "Wikipedia"

05-07-2020